Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ZPROSTŘEDKOVATELÉ AUKCÍ ENERGIÍ DÁLE KLAMOU SPOTŘEBITELE

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí tohoto roku pokračovala v kontrolách nabídky a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem uskutečnila 14 šetření. Ukončeno bylo 6 kontrol a ve 3 případech se dopustili zprostředkovatelé těchto služeb klamavého jednání.

Česká obchodní inspekce uskutečnila od 1. července do 30. října 2020 kontrolní akci zaměřenou  nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 14 šetření. Ukončila 6 kontrol a ve  3 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, tedy klamavé konání, kdy se obchodní praktika považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období 8 pokut v celkové výši 1 445 000 Kč. Nejvyšší pravomocná pokuta v tomto čtvrtletí byla ve výši 1 000 000 Kč uložena společnosti České aukce s.r.o. mimo jiné za to, že se dopustila nekalé obchodní praktiky, protože používala smlouvy obsahující protiprávní článek, který pod smluvní pokutou znemožňoval klientům v zákonných lhůtách od kontraktu odstoupit.

Zdroj: ČOI