Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

O projektu v Opavě

Projekt s názvem Neotvírejte! Prevence kriminality páchané na seniorech v Opavě, jehož realizátorem je Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., ze svého rozpočtu jej finančně podpořilo město Opava. Cílem projektu je snižování míry a závažnosti trestné činnosti páchané na obzvláště zranitelné skupině obyvatel – tedy na seniorech.

V roce 2017 proběhnou v Opavě besedy  určené seniorům se zástupci SOS MaS, z. s. na stále aktuální témata, jako nekalé praktiky, předváděcí akce, podomní prodej, upozornění na nebezpečí smluv uzavíraných po telefonu atd. Cílem besed je  rozšířit právní povědomí seniorů o nezákonných praktikách prodejců a návod jak případné problémy takto vzniklé mohou řešit.

Senioři v rámci bezplatné poradny SOS MaS, z. s. se mohou  poradit a řešit své aktuální problémy související se spotřebitelskou tématikou.

 

Občanům města Opava budou v rámci prevence k dispozici také tištěné  letáky vztahující se k dané problematice.

 

Opava