Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Pro pečující osoby

V posledních letech se množí případy trestné činnosti páchané na seniorech. Tato trestná činnost se stává organizovanou. Trestné činy páchané na seniorech se ve většině případů řadí mezi ty závažnější. Pokud pomineme domácí násilí na seniorech (v této oblasti bychom Vás chtěli odkázat na Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz), tak nejčastěji se setkáváme s různými formami krádeží, loupeží a podvodů. Pachatelé zneužívají přirozených handicapů stáří a využívají vůči této skupině stále agresivnější formy jednání, přičemž scénáře, podle kterých pachatelé krádeže a podvody na seniorech provádí, jsou ve většině případů obdobné. Pachatelé trestných činů velice často využívají manipulaci. Spojením tohoto nečestného jednání a důvěřivosti seniorů vzniká celá řada podvodů. Pokud se má senior manipulaci vyhnout či ubránit, je třeba, aby byl schopen manipulativní způsob jednání rozpoznat, rozpoznat manipulátora a znát způsoby ochrany před ním.

Jakmile se však do dané situace dostane konkrétní jedinec, často zapomíná na veškeré rady a předchozí zkušenosti. Je proto důležité tyto podvodné scénáře, manipulativní techniky a účinné formy obrany seniorům neustále připomínat.

Důležitou roli v tomto procesu hrají především rodinní příslušníci, nebo osoby pečující o seniory, ať už v domácím prostředí, nebo v zařízeních sociálních služeb (sociální pracovníci, pečovatelé) a další osoby přicházející se seniory do každodenního kontaktu.

Jste to právě Vy, kteří můžete potřebné informace seniorům, kteří nepracují s internetem vhodným způsobem zprostředkovat a v případě, že již došlo ke spáchání trestného činu, či k uzavření nevýhodné smlouvy podat pomocnou ruku.

Na těchto stránkách se Vám pokusíme poskytnout maximum informací k tomu, aby jsme Vám tento často nelehký úkol pomohli zvládnout.