Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

O projektu

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. s názvem Informační kampaň pro seniory NEOTVÍREJTE! byl poprvé finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 – Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit. V roce 2015 a 2016 jsme na tuto aktivitu navázali, přinášíme další témata jako bezpečné chování na internetu pro seniory. Naší novou cílovou skupinou v roce 2016 se stali také osoby pečující o seniory, pro které jsme připravili pilotní vzdělávací akci.

Projekt je v roce 2016 spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu na  Podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností Ministersva práce a sociálních věcí, finančně jej podpořil také Olomoucký, Liberecký a Pardubický kraj. Města Český Těšín, Bohumín, Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm finančně podporují vzdělávací a preventivní aktivity pro své občany.

Cílem internetové prezentace na internetových stránkách www.neotvirejte.cz je zvýšení úrovně informovanosti veřejnosti o trestné činnosti páchané na seniorech, způsobech předcházení a základní míře nutné obezřetnosti, kterou je potřeba zachovat v běžném životě starších osob – seniorů.

Webové stránky poskytují základní informace o právech seniorů poškozených nekalými obchodními a jinými praktikami, právech seniorů, kteří se stali obětí trestné činnosti, a v neposlední řadě informace o institucích a subjektech, které v těžkých životních situacích poskytují odbornou pomoc.

Primárně se zaměřujeme na oblast prevence kriminality na seniorech, jejíž důležitou součástí je sekce aktuální varování, na stránkách naleznou nejen senioři tematicky zaměřené aktuality, pozvánky na akce, dokumenty ke stažení s touto problematikou aj.

Významnou část aktivit projektu tvoří přednášky a besedy se seniory v rámci nichž je seniorům představena problematika kriminality páchané na seniorech, zahrnující motivy pachatelů, scénáře pachatelů, formy nátlaku a manipulace, včetně návodů, jak se v obdobných situacích zachovat, jak tlakům odolávat, a na koho se obracet s žádostí o akutní či následnou pomoc. V rámci projektu bylo v roce 2015 v Moravskoslezském kraji takto zapojeno na 200 seniorů.

V druhé polovině roku 2016 plánujeme dalších 20 vzdělávacích akcí pro seniory v sedmi krajích České republiky. Navštívíme seniory v Českém Těšíně, Bohumíně, Pardubicích, Děčíně, Liberci, Frýdlantu, České Lípě, Mohelnici, Hranicích na Moravě, Lipníku nad Bečvou, Šternberku, Zábřeh na Moravě, Rožnově pod Radhoštěm, Frenštátě pod Radhoštěm, Českých Budějovicích, Prachaticích, Chocni, Valašském Meziříčí, Ostravě a Frýdku-Místku. Konkrétní termíny, místa a časy konání jednotlivých akcí naleznete v kalendáři a v sekci akce na těchto stránkách.

V rámci projektu jsou každoročně vytvářeny nové a podle potřeby zajišťován dotisk informačních materiálů (letáků), které obsahují např. základní informace a  kontakty na místa pomoci, tak aby je senioři měli k dispozici pro případ potřeby. Letáky odkazují na podrobnější internetovou prezentaci, obsahují základní práva obětí trestných činů, základní zásady bezpečného chování seniorů. Účelem je působit na seniory preventivně. Pravidelně jsou vydány letáky tématické – zaměřené např. na problematiku smluv uzavřených prostřednictvím telefonu – POZOR na to, kdo Vám volá!, problematiku předváděcích akcí, podomního prodeje, změny dodavatele energií apod.

 UPOZORNĚNÍ:

Informace na těchto stránkách uvedené vyjadřují toliko názor autora těchto stránek, kterým je SOS MaS, z. s.. Výše uvedení donátoři nenesou odpovědnost za žádné užití informací na těchto stránkách uvedených!