Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Kam se mohu obrátit

Městská policie Valašské Meziříčí

Tolstého 1138, Valašské Meziříčí

E-mail: mp@muvalmez.cz

tísňová linka 156

telefon 571 611 111

mobil 724 309 052

Na výše uvedených číslech je zajištěna nepřetržitá služba, na kterou se mohou občané obracet např. s oznámením protiprávního jednání apod.

 

Policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín

Obvodní oddělení Valašské Meziříčí

adresa:   Vsetínská 378, 757 01 Valašské Meziříčí

telefon:  974 680 761

fax:        974 680 768

e-mail:   vs.oop.valmezirici.podatelna@pcr.cz

Probační a mediační služba České republiky

Vsetín, Mostecká 303, 755 01 Vsetín

HROMADA Marek, Mgr.  571 410 849 M: 731 679 923

e-mail: mhromada@pms.justice.cz

Okresní soud ve Vsetíně – pobočka ve Valašském Meziříčí

Ulice Legií 1374, 757 01 Valašské Meziříčí

Tel.:     571 755 111 (spojovatelka)

571 755 133 (informační centrum)

Fax:     571 755 325

E-mail: posta.vm@osoud.vst.justice.cz

Okresní státní zastupitelství Vsetín

Horní náměstí 5

755 17 Vsetín

Pracovní doba

Pondělí          7.00  –  15,45

Úterý              7.00  –  15,30

Středa             7.00  –  15,45

Čtvrtek            7.00  –  15,30

Pátek               7.00  –  15.00

E-podatelna Ministerstva spravedlnosti České republiky http://epodatelna.justice.cz/

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

U Nemocnice 980
757 01 Valašské Meziříčí

tel: 571 758 111

Je-li prvním kontaktním místem zdravotnické zařízení, které poskytuje oběti zdravotní péči po spáchání trestného činu, poskytne jí poskytovatel zdravotních služeb i bez žádosti informace o tom na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá oběti kontakty na tyto subjekty.