Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Kde si dát pozor

Jednou z nejohroženějších skupin potencionálních i skutečných obětí různých nekalých praktik a trestné činnosti jsou senioři. 

S problematikou předváděcích akcí a podomního prodeje však nesouvisí jen hrozba rostoucí zadluženosti seniorů, neetické a hrubé zacházení se seniory, ale také zvýšená hrozba trestné činnosti (zejména ve formě podvodů, lichvy, krádeží, loupeží, vydírání, omezování osobní svobody, dokonce i úmyslného ublížení na zdraví).

V posledních letech se množí případy podvodných smluv a další hospodářské trestné činnosti páchané na seniorech. Tato trestná činnost se stává organizovanou. Trestné činy páchané na seniorech se ve většině případů řadí mezi ty závažnější. Pachatelé zneužívají přirozených handicapů stáří (viz. popis cílové skupiny) a využívají vůči této skupině stále agresivnější formy jednání. Pachatelé vědí, že senioři mají vzhledem ke svému věku sníženou možnost obrany.

Scénáře, podle kterých pachatelé krádeže a podvody na seniorech provádí, jsou ve většině případů obdobné a obecně velmi dobře známé. Právě prodej zboží, vydávání se za pracovníka služeb (např. energetiky), či historka s osobou blízkou v tíživé situaci patří mezi nejčastější legendy podvodníků, kteří se lstí snaží dostat do domácnosti seniorů či zdravotně postižených a lokalizovat místo úschovy finančních prostředků. Při odvedení pozornosti seniora pak často dochází k odcizení celoživotních úspor.

Pachatelé trestných činů velice často využívají manipulaci. Spojením tohoto nečestného jednání a důvěřivosti seniorů vzniká celá řada podvodů. Příkladem jsou předváděcí akce, kterých se senioři účastní v největším zastoupení. Prodejci je manipulací přinutí k podpisu nevýhodné smlouvy. Pokud se senior dokáže ubránit manipulaci, ubrání se často trestnému činu. Pokud se má senior manipulaci vyhnout, je třeba, aby byl schopen manipulativní způsob jednání rozpoznat, rozpoznat manipulátora a znát způsoby ochrany před ním.

Tyto webové stránky Vám pomohou se v některých situacích lépe zorientovat a zvolit vhodné řešení, včetně návodů na vyhledání adekvátní pomoci.