Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Kam se mohu obrátit?

Důležitá telefonní čísla

Tísňová linka  112

Městská policie  156

Policie ČR  158

Zdravotnická záchranná služba  155

SMS tísňová linka pro neslyšící  603 111 158

Senior telefon Krizová a poradenská linka pomoci seniorům  800 157 157

Bezplatná telefonická pomoc obětem trestných činů  116 006 (Platí od 1. 1. 2015)

Linka krizového centra Ostrava  596 110 882

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

V souvislosti se subjekty, které chtějí pomáhat obětem trestných činů, vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v elektronické verzi veřejný Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti ČR zapisuje do registru na základě vlastní žádosti advokáty a subjekty poskytující obětem služby psychologického a sociálního poradenství, které získaly oprávnění pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o změně některých zákonů.

Subjekty akreditované u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování právních informací nebo restorativní programy jsou do registru zapsány na základě akreditace.

Registr představuje aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Registr slouží jako informační zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti o subjektech pomoci informovat.

Registr je dle obsahu složen z několika samostatných části:

a) subjekty poskytující sociální služby obětem trestných činů
b) akreditované subjekty
c) advokáti
d) střediska Probační a mediační služby

Vstup do registru pro vyhledání vhodné pomoci/služby ZDE

 

Nemocnice

V případě, že musíte po spáchání trestného činu neprodleně vyhledat zdravotní péči, má podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, nemocnice novou povinnost, a to poskytnout Vám jako oběti trestného činu potřebné informace.

Tuto povinnost má nemocnice tehdy, pokud je prvním kontaktním místem, které poskytuje oběti zdravotní péči po spáchání trestného činu. Informace je nemocnice povinna poskytnout i bez Vaší žádosti! Pro splnění uvedené povinnosti Vám zdravotnický pracovník předá Seznamy pracovišť akreditovaných pro bezplatnou pomoc viz. výše.