Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Ke stažení

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. připravilo v rámci projektu prevence kriminality s názvem Valašské Meziříčí — prevence trestné činnosti páchané na seniorech informační letáčky k problematice trestných činů a nekalých praktik páchaných na seniorech.

Letáčky budou distribuovány prostřednictvím Městského úřadu Valašské Meziříčí a neziskových organizací poskytujících služby seniorům na území města Valašské Meziříčí.

Letáček ke stažení ve formátu pdf naleznete zde: Senioři letáček Valašské Meziříčí