Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

O projektu MIKULOV-NEOTVÍREJ!

Cílem projektu Mikulov- Neotvírej! je profesionální osvětou mezi skupinou obyvatelstva, kterými jsou senioři a finančně negramotní lidé, upozorňovat na rizika se závažností trestné činnosti páchané na této lehce zranitelné skupině obyvatel. A tím i zvýšit pocit jejich bezpečí, varovat před otevíráním dveří neznámým osobám, učit je aktivním technikám komunikační dovednosti a také jak čelit nátlakům nebo co dělat, jsou-li tímto způsobem zneužiti.

Projekt realizuje Městská policie Mikulov ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Samotná realizace projektu je plánována ve městě Mikulov a dalších sedmi obcích (Dolní Dunajovice, Bavory, Dobré Pole, Klentnice, Brod nad Dyjí, Drnholec a Pavlov)

Jedná se o vhodné doplnění preventivních aktivit, které jsou na území města a jeho okolí již realizovány.

Součástí projektu  je přednáška SOS MaS, z.s. zaměřená na techniky zvládnutí nátlaku a manipulace, které jsou využívány podomními prodejci a na předváděcích akcích.

Z preventivně informačních letáků, které budou v rámci projektu distribuovány, se senioři dozví základní zásady bezpečného chování, kontakty na tísňové linky a další místa pomoci.

V rámci projektu bude podpořena internetová prezentace na adrese www.neotvirejte.cz, kde v sekci „pro Mikulov“ budou umisťovány nejen informace o aktivitách projektu (pozvánky, letáky…), ale v rámci spolupráce mezi SOS MaS, z. s. a orgány zapojenými do prevence kriminality v Mikulově (zejména Městskou policií Mikulov) zde budou umisťovány aktuální informace o dění ve městě a varování před aktuálními hrozbami.

Všechny výše uvedené aktivity jsou určeny pro osoby ve věku 60 let a více, osoby zdravotně postižené, pobírající invalidní důchod nebo držitele průkazu osoby se zdravotním postižením, bydlící na území města  Mikulova i  včetně místních částí.

Pozvánky na všechny výše uvedené aktivity budou včas umístěny na těchto webových stránkách.