Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

O projektu v Českém Těšíně

Projekt s názvem , jehož realizátorem je Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., ze svého rozpočtu finančně podpořilo město Český Těšín. Cílem projektu je snižování míry a závažnosti trestné činnosti páchané na zranitelné skupině obyvatel – seniorech.

V roce 2016 proběhnou v Českém Těšíně celkem 4 besedy  určené seniorům se zástupci SOS MaS, z. s. na stále aktuální témata, jako nekalé praktiky, předváděcí akce, podomní prodej atd. s cílem rozšířit právní povědomí seniorů o nezákonných praktikách prodejců. Besed se zúčastní také zástupci Městské policie Bohumín se svými příspěvky.

Senioři mohou v rámci bezplatné poradny SOS MaS, z. s. řešit své aktuální problémy související se spotřebitelskou tématikou.

Nedílnou součástí projektu je také preventivní vzdělávací akce určená osobám pečujícím o seniory v jejich domácím prostředí.

Občanům města budou k dispozici tištěné preventivní letáky vztahující se k dané problematice (v elektronické verzi ke stažení zde).

Vzdělávací akce SOS MaS, z. s. pro seniory a osoby pečující o seniory jsou pro rok 2016 spolufinancovány také ze státního rozpočtu, prostřednictvím dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

logo mpsv       český těšín