Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Probační a mediační služba MsK

Probační a mediační služba České republiky se stará nejen o pachatele, ale také o lidi, do jejichž života negativně zasáhl trestný čin. Pro ty připravila speciální projekt – Proč zrovna já? V rámci tohoto projektu funguje třicet poraden. Jejich cílem je poskytnout podporu a pomoc obětem trestných činů.  Jedno takové středisko je také v Ostravě.

Nabízí zdarma poradenství při vyrovnávání se s dopady spáchaného trestného činu, pomáhá lidem orientovat se v trestním řízení a poskytuje právní informace.

KONTAKTY:

Adresa bezplatné poradny:
30. dubna 635/35, Ostrava 702 00

Provozní doba:
pondělí: 14.00 -16.00
středa: 8.00 10.00

Kontakt:
e-mail: jprivarova@pms.justice.cz,
731 679 906

e-mail: awalinova@pms.justice.cz,
737 231 291

Mimo pondělí a středu je poradenství k dispozici na telefonu nebo e-mailu. Poradenští pracovníci jsou připraveni poskytovat služby po celý týden. Na poradnu se můžete obrátit i bez objednání.

Veškeré konzultace jsou individuální a anonymní. 

Cílem projektu je pomáhat lidem vyrovnat se s událostí trestného činu a vrátit se zpátky do běžného života. Kdokoliv, kdo se cítí být obětí trestného činu, se může na tuto poradnu obrátit. 

Zdroj: www.pmscr.cz