Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Jak nás můžete podpořit?

SOS MaS, z. s. je nezisková organizace. Provoz spolku je financován zejména dotacemi, hlavními donátory jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Moravskoslezský kraj. Dotační podmínky většiny námi realizovaných projektů vyžadují finanční spoluúčast spolku, část nákladů tak musí spolek uhradit z vlastních zdrojů. Pokud se domníváte, že činnost SOS MaS, z. s. je potřebná, můžete ji podpořit jakoukoli finanční částkou na č.ú. 2200104372/2010 Fio banka a.s. nebo se stát členem sdružení. Bližší informace na  http://www.sos-msk.cz/clanky/o-nas/clenstvi/
Za podporu děkujeme!