Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Podvody na internetu

Úvod

Internet je celosvětová síť otevřená všem lidem bez rozdílu věku. Může být pro vás překvapující informace, že světově nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů Internetu jsou lidé nad 50 let a využívají ho dokonce i lidé starší 85 let. Data z Českého statistického úřadu např. uvádějí, že v roce 2006 používalo internet 5,2 % obyvatel ve věku 65-74 let, zatímco v roce 2011 to již bylo 25 % (tj. 236 900 osob v daném věkovém rozmezí) a tento trend i nadále pokračuje.

Internet může seniorům mnoho nabídnout.  Zejména v oblasti komunikace (emaily, telefonování apod.) a vyhledávání informací. Mnoho seniorů si již osvojilo také používání internetového bankovnictví či na internetu nakupuje. Základy práce s počítačem a pohybování se ve světové síti může svým prarodičům hrdě vysvětlit i jejich vnuk, anebo se může senior zapsat do počítačových kurzů určených speciálně pro seniory. Kurzy pořádají neziskové organizace, kluby seniorů, univerzity třetího věku… Většina z kurzů je zdarma a kromě nových znalostí zde můžete najít i nové přátele. 

Internet však skrývá i jistá nebezpečí a to nejen pro seniory. V prostoru internetu se totiž pohybuje i spousta podvodníků, kteří často cílí na seniory, část zranitelných spotřebitelů.

Slovníček internetových podvodů

Phishing  – je podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) v elektronické komunikaci. K nalákání důvěřivé veřejnosti komunikace předstírá, že pochází z populárních sociálních sítí, aukčních webů, on-line platebních portálů, úřadů státní správy nebo od IT administrátorů.

Jak to funguje?

Principem phishingu je typicky rozesílání e-mailových zpráv, které často vyzývají adresáta k zadání osobních údajů na falešnou stránku, jejíž podoba je takřka identická s tou oficiální. Stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví. Uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze.

Abychom nenaletěli je potřeba dodržovat určité zásady.

Zásady bezpečného chování na internetu

Důležité jsou pravidelné aktualizace celého počítače. Ty je nutné stahovat pro operační systém, bezpečnostní bránu (firewall), antivirus i další programy.

Některé viry dokážou bezpečnostní software v PC zablokovat. Proto je vhodné pravidelně kontrolovat, zdali funguje.

Škodlivé programy se často šíří prostřednictvím nevyžádané pošty, tzv. spamu. Pokud nevíte, od koho e-mail je, nikdy nestahujte jeho přílohu a neklikejte na žádné odkazy!!!

Pozor je nutné dávat na e-maily, v nichž odesílatel požaduje, abyste se přihlásili na nějakou webovou stránku a aktualizovali informace o vašem účtu!!!

Při zadávání přístupových hesel na internetových stránkách je nutné kontrolovat, zda je web zabezpečený. To poznáte například podle ikonky zámečku na liště internetového prohlížeče nebo tak, že adresa webové stránky začíná zkratkou https, kde „s“ znamená bezpečná.

Citlivé osobní informace zadávejte vždy pouze na internetových stránkách, které bezpečně znáte.

Do e-mailů nepatří důvěrné informace, jako je například číslo kreditní karty nebo heslo k bankovnímu účtu. Elektronickou poštu totiž může zachytit útočník.

Firewall dovoluje lépe zabezpečit operační systém. Méně zkušení uživatelé by jej rozhodně neměli vypínat. Při nedostatečných znalostech je vhodné jej nechat pracovat v automatickém režimu.

V internetových kavárnách a na cizích počítačích se nepřihlašujte do internetového bankovnictví!!!

Obezřetnost je nutná při připojení k nezašifrovaným bezdrátovým sítím. Ty totiž může kdokoliv odposlouchávat a získat tak přístup ke všem datům v cizím počítači.

Zajímavé stránky:

www.bezpecnyinternet.cz

www.i-senior.cz

www.e-senior.cz

www.tretivek.cz