Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Pozor na to, kdo Vám volá!

Mobilní telefony již dávno neslouží pouze ke komunikaci s rodinou či přáteli. Telefony jsme si zvykli využívat k různým účelům. Posíláme textovky, fotíme, posloucháme hudbu a někdo i „brouzdá“ po internetu. Přes telefon nakupujeme či platíme účty. Jak mobily tak pevné linky všakmohou být také prostředkem různých podvodů či nekalých jednání. Pokud Vám volá neznámé číslo buďte obezřetní!

Uzavírání smluv po telefonu

I jediné nerozvážné „ano“ vyřčené do telefonu, může vést k tomu, že nevědomky uzavřete smlouvu nebo dodatek ke své stávající smlouvě. Písemná forma smlouvy ve většině případů není vůbec potřeba. Zpozorněte zejména,  když vám volající předem oznámí, že je hovor nahráván. Tzv. telemarketing je hojně využíván nejen velkými společnostmi, např. operátory, nebo dodavateli energií, ale nabízí se tímto způsobem i různá kosmetika, výživové doplňky nebo výrobky k péči o tělo.

Souhlas vyslovený takto na dálku totiž nemusí být brán jen jako předběžný souhlas se zasláním nabídky, nebo vzorku, jak se mnoho lidí domnívá, ale přímo jako už zcela závazný a vymahatelný souhlas s uzavřením smlouvy.

TIP: Od smlouvy uzavřené po telefonu tzv. na dálku lze odstoupit bez sankce a bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, u kupní smlouvy od převzetí zboží či první zásilky.

Podvodná jednání po telefonu

Nejen různí obchodníci, ale i pachatelé různých podvodů často kontaktují svou oběť telefonicky. Způsobů, jak svou oběť podvést a připravit o peníze díky telefonu je celá řada. Volající využívá momentu překvapení, lidské neznalosti, zvědavosti, potřeby pomáhat nebo touhy profitovat z „výhodné nabídky“, která se nebude opakovat.

Jak takový telefonát může vypadat?

Žádosti o pomoc

1) Falešná vnučka

Podvodník se představí jako rodinný příbuzný, často jako Váš vnuk či vnučka, a žádá naléhavě zapůjčit peníze. Jelikož cítíte potřebu svému příbuznému v nouzi pomoci, uděláte cokoliv. Má to však háček příbuzný si nemůže pro peníze přijít osobně, a proto pošle kamaráda. Váš skutečný příbuzný však  o ničem nemá ani tušení. V okamžiku, kdy peníze předáte tomuto cizímu člověku jste byl/a podveden/a.

2) Podvod s přístupovým kódem

Nejprve Vám přijde na Váš telefon SMS zpráva s jakýmsi přístupovým kódem, o který jste však nikde nežádali. Následně Vám volá neznámý člověk, že došlo k omylu a prosí Vás, abyste SMS, která mu patří, přeposlali jemu. Jelikož chcete vyhovět a zdánlivě o nic nejde, SMS přepošlete. Pachatel tak získá kód, který podobně jako PIN u platební karty představuje klíč k různým placeným službám. Veškerá jeho útrata pak ovšem jde na Váš účet.

Volání na drahé placené linky

3) Podvodník se Vás pod různou záminkou (např. smyšlené výhry, nebo neexistujícího dluhu) snaží přimět k tomu, ať zavoláte zpět na jím sdělené číslo. Pozor u těchto podvodů se pachatelé často vydávají za známé velké společnosti či oficiální instituce. Oběť za hovor na placenou linku zaplatí oběť  i tisíce Korun. Pozor bychom si měli dát zejména při volání na čísla začínající číslem 9.

Ceny hovoru mohou být u čísel začínajících číslem 9 rozdílné. A mohou se pohybovat jak v řádech Korun, tak mohou dosahovat i částky 990,- Kč za minutu hovoru. Buďte proto obezřetní a před voláním na takové číslo si cenu hovoru zjistěte. Jak ? Český telekomunikační úřad vydal přehlednou informaci o cenách za hovor na číslo začínající číslem 9, ke stažení  jej naleznete zde: ochrana_spotrebitele_informace-ucastnici_cislo-9

RADY

* Smlouvu lze uzavřít také po telefonu, važte slova, která do telefonu vyřknete. Pozor na různé “výhodné nabídky”. Pokud smlouvu uzavřete a rozhodnete se odstoupit, vždy tak dělejte písemně!

* Žádosti o finanční hotovost od rodinných příslušníků učiněných přes telefon si nejdříve ověřte a v žádném případě peníze nepředávejte cizím lidem.

* Za žádných okolností nesdělujte autorizační kódy, které Vám přijdou formou SMS, třetím osobám!

* Nereagujte na výzvu, abyste zavolali  na cizí telefonní číslo zpět, aniž byste si ověřili cenu takového hovoru.