Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Způsoby manipulace a jak se jim bránit

V této části Vás seznámíme s nejčastějšími technikami manipulace a způsoby obrany proti nim.

Nedejte na první dojem!

Podomní prodejci, prodejci na předváděcích akcích a podvodníci bývají vždy dobře oblečení, příjemně naladění a milí. Jsou si dobře vědomi síly tzv. haló efektu a prvního dojmu. Každý člověk si na neznámou osobu utvoří vlastní názor během prvních několika vteřin. Jelikož si všichni lidé neradi přiznávají svůj omyl, jsou ochotni tento svůj prvotní názor změnit až na základě „nezvratných důkazů“.

Prodávající z tohoto důvodu usilují o to, aby na první dojem působili příjemně a kompetentně, aby spotřebitelé právě jejich nabídce co nejvíce věřili.

Snažte se držet tématu!

Pro získání spotřebitele na svou stranu se ho prodávající snaží zaujmout nenuceným hovorem na příjemné téma, které je spotřebiteli blízké a příjemné. V případě podomního prodeje k tomu má navíc nepřeberné množství podnětů, protože každý obrázek či fotografie na zdi vypovídají mnoho o osobnosti spotřebitele, čehož je možné využít.

Šetřete se slovem – ano

Poměrně běžnou praktikou je získávání ano. Prodávající  během rozhovoru někdy „sbírají ano“  i u odpovědí na poměrně banální otázky nejlépe naplněné emocemi typu Líbí se vám představa, že za 20 let dostanete milion Kč? apod.. Čím vícekrát spotřebitel během hovoru vyjádří souhlas, tím složitější pak pro něj je říci ne na závěrečnou nabídku. Pokud si spotřebitel od začátku uvědomuje použití této praktiky, lze se bránit.

Na otázky tohoto typu neodpovídejte jen jednoslovným souhlasem. Lépe je rovnou sdělit i své námitky a možné problémy!

Neotvírejte a vůbec nikdy nenechávejte cizí osobu ve svém obydlí o samotě!

Ne všichni prodávající jsou poctiví a zejména u podomního prodeje by měli spotřebitelé pečlivě zvažovat, koho si pustí do bytu.

Ani dobré oblečení není zárukou serióznosti, a proto je zejména pro starší lidi vhodnější pouštět si do bytu někoho pouze v případě, je-li přítomen někdo další z rodiny.