Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Probační a mediační služba ZK

Probační a mediační služba České republiky se stará nejen o pachatele, ale také o lidi, do jejichž života negativně zasáhl trestný čin. Pro ty připravila speciální projekt – Proč zrovna já? V rámci tohoto projektu funguje třicet poraden. Jejich cílem je poskytnout podporu a pomoc obětem trestných činů.  

Nabízí zdarma poradenství při vyrovnávání se s dopady spáchaného trestného činu, pomáhá lidem orientovat se v trestním řízení a poskytuje právní informace.

KONTAKTY

Probační a mediační služba Kroměříž

Riegrovo nám. 3228

 767 01 Kroměříž

Vaculík Ondřej Mgr.

Vedoucí střediska

ovaculik@pms.justice.cz 

Telefon: 731 692 760

Probační a mediační služba Uherské Hradiště 

Svatováclavská 568

686 01 Uherské Hradiště

Králíková Adéla Mgr.

Vedoucí střediska

akralikova@pms.justice.cz

 Telefon: 572 523 493

Probační a mediační služba Vsetín

Mostecká 303

  755 01 Vsetín

Hromada Marek Mgr.

Vedoucí střediska

mhromada@pms.justice.cz 

Telefon: 571 410 849, 731 679 923

Probační a mediační služba Zlín

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín – Louky

Lhotka Vladimír Mgr.

Vedoucí střediska

vlhotka@pms.justice.cz 

Telefon: 577 222 580, 734 362 929

Občanská poradna STROP

Dlouhá 2699

760 01 Zlín