Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

O nás

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. je nezávislý, neziskový spolek hájící zájmy spotřebitelů. V současné době provozujeme 21 poraden v osmi krajích české republiky, které poskytují bezplatné poradenství spotřebitelům. Kromě poradenství realizujeme řadu dalších aktivit zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů, zaměřujeme se zejména na vzdělávání široké veřejnosti a kultivaci podnikatelského prostředí. Spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska působí dlouhodobě v zájmu práv seniorů, v posledních letech zejména v souvislosti s problematikou podomního prodeje a předváděcích akcí a praktik s tím souvisejících. Každoročně pořádáme pro tuto cílovou skupinu řadu přednášek a besed v celém Moravskoslezském kraji. Sdružení obrany spotřebitelů MaS je členem kolegia Rady seniorů na celostátní a členem Krajské rady seniorů na krajské úrovni.

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.
Přemyslovců 832/50
709 00 Ostrava


IČ :  22831738

číslo účtu : 2200104372/2010 Fio banka a.s.              

Tel./ fax :  596 111 252, 606 382 280

Email :  ostrava@sos-msk.cz

Kontakty na jednotlivé poradny SOS MaS, z. s. naleznete v sekci  Kam se mohu obrátit?