Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

PŘEROV – Obtěžovala nájemníky domu a nabízela své služby.

Včera odpoledne jsme přijali na linku 158 oznámení od občana, že se v místě jeho bydliště na sídlišti v Přerově nachází žena, která zazvonila na jeho byt a také zvoní na další byty. Dle jeho sdělení požaduje po nájemnících poukázání vyúčtování elektřiny za loňský rok a nabízí jim slevy na elektřinu. Na místo požadoval příjezd policejní hlídky, protože se oprávněně domníval, že jednání ženy je v rozporu s městskou vyhláškou. V době příjezdu hlídky se podezřelá osoba nacházela ještě na místě. Policisté mladé ženě za porušení zákona přestupkovým jednáním uložili blokovou pokutu ve výši 500 Kč.

Obce vydáváním vyhlášek zakazující poskytování různých služeb chrání své občany před možným protiprávním jednáním ze strany jejich poskytovatelů. Pokud se setkáte s osobou či osobami, které nabízí takovéto služby a podomní prodeje a obtěžují svým jednáním nejen vás, ale i nájemníky a majitele domu, porušují vyhlášku města či obce. V takovýchto případech kontaktujte městskou (platí pouze pro města a místních části) nebo státní policii, protože tyto osoby se dopouští přestupku proti pořádku ve státní správě a přestupku proti pořádku v územní samosprávě, za který hrozí až třicetitisícová pokuta.

por. Mgr. Miluše Zajícová

Zdroj:www.policie.cz