Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. RADÍ – ZE SLOVNÍKU MODERNÍHO SPOTŘEBITELE: „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ 

Tisková zpráva ze dne 12. 10. 2020

Všichni během života produkujeme odpad, je to přirozené. Jako zodpovědní spotřebitelé bychom se ovšem měli zajímat, jak dopad naší spotřeby na svět okolo nás, co nejvíce minimalizovat. Slova „Reduce“, „Reuse“ a „Recycle“ postupně pronikají do nejrůznějších oblastí lidského života. Písmeno „R“ tak neoznačuje jen v tuto pohnutou dobu tolik skloňované reprodukční číslo, ale „R“ také vyjadřuje, jak bychom se měli chovat k věcem okolo nás, abychom chránili životní prostředí.

Pojďme si připomenout, co tato tři slova znamenají, a co dělat, aby tato tři slova nebyly jen prázdnými hesly.

 1.REDUCE – omezení spotřeby a tím i omezení tvorby odpadů

Současná společnost je založená ve velké míře na spotřebě. Pocit štěstí bývá často dosahován právě skrze materiální statky. Takový pocit štěstí však poměrně rychle vyprchává a člověk potřebuje stále nové a nové impulzy, tedy má nutkavou potřebu nakupovat stále nové a nové věci. To opravdu nejlepší, co pro naši planetu můžeme udělat je však pravým opakem, tedy využívat méně z jejích zdrojů. Jak toho můžeme docílit? Především bychom před každým nákupem měli uvážit, zda danou věc opravdu potřebujeme a pokud ano, zda existuje nějaký ekologičtější produkt. Nekupujme proto zbytečnosti, a ani více věcí, než skutečně potřebujeme.

2.REUSE – opětovné použití

V dnešní době je spousta věcí „na jedno použití“, a my jsme neustále pobízeni k nákupu nových a vylepšených produktů. Přehlížíme přitom fakt, že stejný výrobek, pouze o něco starší již doma máme. Tyto výrobky se mnohdy dají snadno opravit, vylepšit nebo opětovně využít. Mohou tak déle sloužit k tomu účelu, ke kterému byly vyrobeny, nebo je naopak lze využít na něco úplně jiného. Nezapomeňte, že věc, která již nemá hodnotu pro nás, ji může mít pro někoho jiného!

3.RECYCLE – recyklace

Každá věc, i ta nejkvalitnější a nejekologičtější, se někdy dostane na konec svého životního cyklu. Pokud je to možné, než abychom ji vyhodili, předejme ji k recyklaci. Třiďme odpady, by se použité materiály mohly dále využít. Recyklace je lepším řešením než skládkování odpadu na skládkách nebo jeho spalování.

Snažíte se nekupovat zbytečnosti a třídíte odpad? Posuňte se jako spotřebitelé ještě dál. Pojďme se blíže podívat na druhé R a využití RE-USE v praxi.

Nejjednodušeji lze výraz REUSE vysvětlit slovy nevyhazujte to, použijte to znovu, pokud věc nechcete, raději ji někomu dejte, nebo prodejte. Jednodušší už to být nemůže. Jde o to dát věcem druhou šanci a prodloužit jejich životnost.  Znovupoužití je zásadní pro předcházení vzniku odpadů. Vždyť naši rodiče a prarodiče tento přístup znali a využívali jej, aniž by je k tomu nutila ekologie, nebo jakákoli směrnice. Ještě před pár desítkami let se všechno používalo až do doby, dokud se věc nerozpadala pod rukama. Dnes si pořizujeme věci nové a ty staré často bezmyšlenkovitě vyhazujeme. Tento způsob ovšem není dlouhodobě udržitelný.

 Re-Use centra

Pomoci s využitím starých věcí se snaží např. takzvaná Re-Use centra, která pomáhají nacházet uplatnění pro starší, avšak stále funkční či využitelné předměty, které by jinak skončily v odpadu. Pokud lidé jistou věc nepotřebují, donesou ji do re-use centra, kde tato věc najde šanci na “ druhý život“. I když pro nás tyto věci ztratily hodnotu, neznamená to, že nemohou udělat radost, nebo dobře posloužit někomu jinému. Re–use je dobrá cesta k odpovědnému nakládání s odpady a správné jednání každého spotřebitele.

Namítnete, že řada spotřebních věcí je v dnešní době schválně konstruována tak, aby se rychleji pokazila, nejlépe co nejdřív po záruční době a zároveň nebyla opravitelná nebo jen s velkými náklady. A máte pravdu. I v této oblasti se snad v brzké době dočkáme změny. Od příštího roku bychom se mohli dočkat tzv. práva na opravitelnost. Budeme Vás o této očekávané změně a o všem, co přinese, včas informovat.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt 13.00 – 16.00 hodin, každý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první a třetí pátek v měsíci, tel. 608 722 582
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 608 722 582
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 608 722 582
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 608 722 582
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655, 608 722 582
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 608 722 582
Břeclav: Čt: 11 – 15 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 608 722 582
Brno: Po: 10 – 14 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606 130 894, 608 722 582
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 608 722 582
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 608 722 582
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.