Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Vyškolení asistenti prevence kriminality pracují ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách. Díky dobré znalosti místní komunity pomáhají obecní policii s udržováním veřejného pořádku a se zvyšováním pocitu bezpečí občanů. Pomáhají navázat kontakty mezi obyvateli vyloučených lokalit a strážníky, přispívají k omezení problémů v občanském soužití, k dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, ale také například pomáhají usměrnit chování dětí při cestě do školy a ze školy.  Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.

A jak asistenti fungují? Např. v Bruntáleprošli 4 asistenti školením a v současnosti ve dvou směnách působí na území města. Ráno provádí obchůzky například okolo škol, dopoledne mají na starosti terénní práci v bruntálské vyloučené, tzv. západní lokalitě a část odpoledne pak ulice s ubytovnami, případně další místa dle aktuální potřeby – hlídkují například u nově vybudovaného hřiště pro děti a teenagery. Odpolední směna má na starosti především zmíněnou západní lokalitu.

Asistenti prevence kriminality (APK) svou práci vykonávají od pondělí do pátku, v průběhu všech ročních období. Lokality jejich nasazení se mohou měnit podle aktuálních požadavků a v závislosti na konkrétní situaci v různých částech města.

Asistenti jsou zařazeni u Městské policie Bruntál  a mohou plnit úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníkům, zejména: podílet se na prevenci kriminality v daných lokalitách, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, přispívat k eliminaci společensky nežádoucího jednání, vyhrocených emocí a podobně.

Podle výsledků dotačního řízení, které tento týden zveřejnilo Ministerstvo vnitra, se s asistenty prevence kriminality v roce 2015 v Moravskoslezském kraji budete moci setkat nejen v Bruntále, ale také ve Frýdku-Místku, Karviné, Havířově, Orlové a Ostravě.