Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

VELIKONOCE A VEJCE V HLAVNÍ ROLI

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, které jsou spojené s vítáním jara. Symbolem velikonoc se staly vejce v nejrůznějších podobách. Vejce představuje symbol zrodu nového života, hojnosti a znovuzrození. Vejce rovněž dominují ve všech tradičních velikonočních pokrmech, jako je beránek, mazanec, jidáše či velikonoční nádivka. Zastávají rovněž roli daru, který si odnášejí koledníci z pomlázky. Spotřebitele však dnes již při jejich nákupu nezajímá pouze cena, důležité jsou pro ně i další atributy.

Víte jak vejce vybírat a co znamenají znaky na skořápce?

Nejprve věnujte pozornost datu spotřeby vajec. Snažte se vždy vybírat a nakupovat ty nejčerstvější. Při kontrole neváhejte krabičku otevřít a jednotlivá vejce překontrolovat. Jedině tak budete mít jistotu, co vlastně kupujete. Buďte obezřetní, i pokud jsou vejce znečištěna, protože znečištění zpravidla poukazuje na málo důkladné třídění. Skořápka vejce by měla být vždy čistá a neporušená.

Co nám řekne obal?

Vejce jsou prodávána v plastových, nebo kartonových obalech, které obsahují řadu informací a údajů. Spousta důležitých čísel a písmen je ovšem natištěna i na samotných skořápkách vajec. Víte, co jednotlivé údaje znamenají? Na spotřebitelském obalu vajec musí být uvedeno datum minimální trvanlivosti, doporučení pro uchovávání vajec v chladu, slovně vyjádřený způsob chovu nosnic, vysvětlení významu kódu producenta, číslo balírny/třídírny se značkou státu. Pozor údaj o balírně nevypovídá nic o původu vajec! Ten zjistíme až z údajů uvedených přímo na konkrétním vajíčku.

Vejce se třídí podle jakosti do tříd A a B. Pro maloobchodní prodej jsou určena jen čerstvá vejce třídy A. Vejce třídy B jsou určena pro průmyslové zpracování.

Označování vajec na skořápce

Každé vejce zakoupené v obchodě obsahuje kód řídící se vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 69/2016 Sb., přičemž první číslice kódu označuje metodu chovu nosnic, následuje písmenný kód země, kde byla vejce snesena a nakonec čtyřmístný alfanumerický kód, který vyjadřuje číselnou složku registračního čísla hospodářství.

1) Chov slepic 0 – nosnice chované v souladu s ekologickým zemědělstvím (BIO)m 1 – nosnice ve volném výběhu, 2 – nosnice v halách (na podestýlce), 3 – nosnice v klecích

2) Příklady původu vajec (nejčastější u nás) CZ – ČR DE – Německo PL – Polsko LT – Litva NL – Nizozemí LV – Lotyšsko

3) Registrační číslo hospodářství (resp. poslední čtyři číslice registračního čísla chovu)

Spotřebitelé se při koupi vajec orientují také podle jejich udávané hmotnosti. Vejce S (small) by měly mít do 53 g, M (middle) váhu v rozmezí 53 až 63 g, L (large) 63 až 73 g a XL (extra large) by měla vážit nad 73 g.

Např. tedy vejce velikosti M s kódem 3CZ 1234 značí, že naše modelové vajíčko je od nosnice chované v kleci, pochází z České republiky a mělo by mít váhu mezi 53 až 63 g. Číslo uvedeného chovu je fiktivní, ta skutečná si můžete vyhledat na webu státního podniku Mezinárodní testování drůbeže.

Vyhláška dále stanovuje, že vejce třídy jakosti A by se měla přepravovat a uchovávat při nekolísavé teplotě do 18 °C. Pokud vejce nakupujeme na trhu, je potřeba si řádně prověřit uskladnění vajec při uvedených teplotách. Spotřebitel by se tak měl zajímat např. o to, zda kupovaná vejce nejsou uskladněna na přímém slunci.

Další údaje a vysvětlení

„EXTRA“ čerstvá vejce Tato vejce byla zabalena nejpozději 4 dny po snášce a smí se prodávat pouze 9 dnů od data snášky, jinak musí být páska nebo etiketa s tímto označením odstraněna.

Při nákupu si kontrolujte všechny údaje, které jsme popsali výše. Pokud některý z nich chybí, nebojte se doptat obsluhy nebo změňte balení a obchodníka.

Zdroj: Redakce SOS MaS, z.s.