Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

VÁNOČNÍ KAPŘI SE LETOS BUDOU V ČR PRODÁVAT TAKŘKA NA 2600 MÍSTECH

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) dnes kontrolou v sádkách v pražských Lahovicích zahájili kontroly pouličních prodejců vánočních kaprů. Ti letos nahlásili v rámci celé ČR 2587 prodejních míst (údaj k 18. 12.), což je téměř o 200 více než loni. Při kontrolách se úřední veterinární lékaři, tak jako každý rok, zaměří jak na zacházení s živými rybami, tak na dodržování pravidel legislativy při jejich usmrcováni. Kontrolovány budou jako tradičně také hygienické podmínky prodeje. Zkontrolováno by letos dle předběžného plánu mělo být přibližně třicet procent prodejců.

Aby měly krajské veterinární správy (KVS) přehled, kolik stánků s kapry se na území jejich regionu objeví a kde se budou nacházet a mohly tak plánovat kontroly prodejců, mají prodejci povinnost nejpozději sedm dní před zahájením prodeje podat o tom příslušné KVS hlášení. Letos by se nejvíce stánků s kapry mělo objevit v Jihomoravském kraji – 437, na pomyslném druhém místě je Moravskoslezský kraj – 307 a třetí kraj Středočeský – 288. V hlavním městě nahlásili prodejci 230 míst, kde by měli být ryby určené pro štědrovečerní večeři ke koupi. V Praze se počet stánků s kapry v posledních letech postupně mírně snižuje.

Loni prošla kontrolami SVS před zimními svátky v celé zemi více než jedna tisícovka prodejních míst. Z toho alespoň jednu závadu zjistili ve třech procentech případů. Převažovaly administrativní pochybení, závažnější porušení podmínek hygieny prodeje či dokonce týrání zvířat byly zjištěny v ojedinělých případech.

„Z dlouhodobého hlediska je dnes závažných prohřešků méně než v minulosti. Dle našeho názoru na to má vliv zejména osvěta, ale také důsledný veterinární dozor, který se zaměřuje především na problémové prodejce z předchozích let,“ uvedl dnes ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Před zahájením prodeje jsou prodejci povinni seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidly pro prodej živých ryb a s doporučeními pro osoby provádějící porážení ryb při prodeji.

„Při kontrolách veterinární inspektoři sledují, zda veškeré činnosti spojené s prodejem ryb probíhají v odpovídajících hygienických podmínkách. Kontrolováno je také dodržování pravidel welfare, zejména, jestli mají ryby dostatek kyslíku a zda prodejci nepřeplňují kádě,“ dodal Semerád.

Na každém stánku musí být k dispozici povinná výbava do níž patří nože, palička na omračování ryb a stěrky. Pracovní plocha musí jít snadno čistit a dezinfikovat. Usmrcování ryb nesmí probíhat v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Odpad ve formě vnitřností z kuchaných ryb musí být schraňován v určených a označených nádobách a následně předán osobě, která je krajskou veterinární správou schválena k zacházení s takovými odpady. V posledních několika letech SVS ve zvýšené míře kontroluje také, zda nedochází k zneužívání chráněných značení a tím ke klamání spotřebitelů.

Zdroj: SVS