Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

V HŘENSKU SE POHYBOVAL FALEŠNÝ INSPEKTOR ČOI, POLICIE REAGOVALA RYCHLE

Prodavač v Hřensku upozornil na falešnou kontrolu. Muž se měl prokazovat údajně i průkazem zaměstnance ČOI, prodavači však bylo jeho jednání podezřelé, obrátil se na Policii ČR. Po ověření, že v Hřensku aktuálně nemá provádět kontroly žádný inspektor ČOI, hlídka na místě podezřelého muže zastihla a případem se policisté nyní zabývají.

K události došlo ve středu 29. 1. 2020. Česká obchodní inspekce získala od Policie ČR v odpoledních hodinách informaci o muži, který se údajně v Hřensku vydává za inspektora. Prodavači u stánku bylo chování muže podezřelé. Česká obchodní inspekce policii ihned informovala, že nikdo z pracovníků ČOI nebyl vyslán tento den do Hřenska provádět kontroly. Podle informací, které má ČOI k dispozici, v těchto chvílích policisté případ prověřují a nemohou zatím poskytnout bližší informace.

Doporučujeme při případných kontrolách řádně prohlédnout předložené služební průkazy (jsou opatřeny hologramem). Pokud v případě pochybnosti o pravosti služebního průkazu potřebuje podnikatel (či prodávající) v rámci kontroly ověřit totožnost inspektora České obchodní inspekce, lze tuto informaci získat na telefonním čísle: 296 366 141 nebo 725 544 750. Tato informace je uvedena také na https://www.coi.cz/o-coi/ztracene-a-odcizene-sluzebni-prukazy/

Pokud by podnikateli byla uložena pokuta, pak příkazem na místě smí inspektor uložit sankci pouze do výše 10 000 Kč (za porušení zákona o ochraně spotřebitele), avšak vždy vystaví podnikateli písemný doklad, na kterém je uveden příslušný inspektorát (s telefonním číslem), jména inspektorů (včetně služebních čísel) a také identifikace kontrolované provozovny a jednu kopii podnikateli inspektoři vždy ponechají. Rozhodně bez vytištěného a podepsaného dokladu a s vypsaným porušením konkrétních paragrafů by podnikatelé neměli inspektorům žádné peníze v hotovosti platit.

Zdroj: ČOI