Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY V SOUVISLOSTI S OZNÁMENÍMI O ZVÝŠENÍ
CENY DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se denně obrací stovky spotřebitelů společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a Europe Easy Energy a.s., kteří řeší oznámení o zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu v souvislosti s růstem cen na burze. ERÚ má však omezené pravomoci a z toho důvodu vydává níže uvedená doporučení a upozornění pro všechny klienty těchto i dalších společností.

Není smlouva jako smlouva…

Smluvní podmínky jsou u každého spotřebitele individuální, proto je nutné, abyste je pečlivě prostudovali, a prostudujte i obchodní podmínky. Jedině tak zjistíte, na co máte právo Vy a na co má právo Váš dodavatel. Možná tak dojdete ke konkrétním otázkám, se kterými Vám můžeme pomoci.

Obecně však platí, že:

  • Dodavatel může zvýšit cenu nebo změnit jiné smluvní podmínky pouze v případě, že si takové právo sjednal ve smlouvě v době, kdy ji uzavíral. Zároveň smlouva musí obsahovat rozsah možných změn, tedy podmínky, za jakých k jednostranné změně může dojít. Zvýšení ceny musí být spotřebiteli oznámeno spolu s poučením o možnosti odstoupení od smlouvy bez sankce.
  • Je-li rozpor mezi smlouvou a obchodními podmínkami, jsou rozhodující ustanovení smlouvy. Když například dodavatel jednostranně zvyšuje cenu a odvolává se na ustanovení obchodních podmínek, které jsou ale v rozporu se smlouvou, kde je jednoznačně sjednán závazek dodavatele dodávat spotřebiteli energii po určitou dobu za garantovanou fixní cenu, platná jsou ustanovení smlouvy.
  • Pokud dodavatel není schopen smlouvu plnit, může smlouvu ukončit pouze v případě, že si takové právo sjednal ve smlouvě v době, kdy ji uzavíral. Vy nemusíte přistoupit na změnu produktu nebo změnu smlouvy. Pozor, změnu smlouvy lze uzavřít i po telefonu, je proto potřeba dávat pozor, abyste neřekli „ano“ na změny, o které nestojíte.
  • Jednostranná změna výše zálohy je možná pouze pokud byla sjednána ve smlouvě (to bývá pravidlem) a dále podle energetického zákona jen z důvodu předpokládané vyšší spotřeby energie v následujícím zúčtovacím období.

A jak je to se lhůtami?

Pokud Vám dodavatel oznámil zvýšení ceny a poučil Vás o možnostech odstoupení bez sankce (musí tak učinit 30 dní předem), můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před dnem zvýšení ceny. Pokud zvýšení oznámeno nebylo, můžete od smlouvy odstoupit do 3 měsíců od data zvýšení ceny. Vzory pro odstoupení od smlouvy naleznete na webu ERÚ.

Vaše smlouva obsahuje závazek garantované fixní ceny energie na dobu určitou?

Trvejte na plnění smlouvy! Dodavatel energie nemůže jednostranně cenu změnit. Pokud s dodavatelem nepořídíte, musíte se rozhodnout, zda dodavatele předčasně změníte za spolehlivějšího (v tomto případě bez sankce), nebo se pustíte do boje formou sporného správního řízení a obrátíte se na Energetický regulační úřad.

Závěrem je nutné upozornit, že ERÚ dodavatelům neodsouhlasuje nejen změnu smluvních podmínek, ale ani zvýšení cen, jak někteří dodavatelé spotřebitelům tvrdí. K tomu ERÚ nemá pravomoc. Stejně tak ERÚ není oprávněn uložit dodavateli jakoukoliv povinnost k jednání v rámci smluvního vztahu mezi spotřebitelem a dodavatelem. To lze pouze ve správním řízení na návrh spotřebitele.

Zdroj: ERÚ