Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. v Uherském Hradišti

Spotřebitelé z Uherského Hradiště a okolí mohou od května 2015 využít služeb nově otevřené výjezdní poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska,z.s., která bude pomáhat spotřebitelům získávat znalosti o spotřebitelských právech a umožní jim konzultovat spotřebitelské problémy, pomůže odstoupit od smlouvy, podat podnět na dozorový orgán…

Nová výjezdní spotřebitelská poradna zahájila svou činnost ve spolupráci s Městským úřadem – živnostenský odbor v Uherském Hradišti 20. května 2015 ve 13.00 hodin. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.a Městský úřad Uherské Hradiště tak reagují na zvýšený zájem spotřebitelů o tyto služby ve městě a okolí.

Poradnu v prostorách Městského úřadu Uherské Hradiště – živnostenský odbor, 3. patro kancelář č. 307, Protzkarova 33 Uherské Hradiště, PSČ 686 70 mohou zájemci v případě potřeby navštívit vždy : každou třetí středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin informace na tel. čísle – 572 525 655, 773 901 773 e-mail – poradna@sos-msk.czweb: www.sos-msk.cz

V případě potřeby poradenství mimo poradní dny mohou spotřebitelé volat v době od 9.00 do 17.00 hodin telefonní číslo 608 722 582

Probační a mediační služba v Uherském Hradišti

Paní Libuši přepadl před několika měsíci na ulici neznámý pachatel. Stalo se to v parku, v noci, kdy si krátila cestu z odpolední. Nenapadlo by ji, že se něco takového může přihodit jí, navíc na malém městě. Pachateli vydala peněženku se všemi osobními doklady a několika stovkami. Poté se rozplakala a utíkala domů.

Co naplat, že ji dotyčný neublížil fyzicky, její život se otočil vzhůru nohama. Následovaly pocity strachu, že se to bude opakovat, bála se chodit potmě. Pocity strachu střídala lítost a vztek, proč nebyla opatrnější, proč se vydala právě parkem. Vždyť ji mohl znásilnit nebo zabít. Otázka „proč zrovna já?“ se opakovala každý den.
Pomalu vrátit život do starých kolejí jí pomohl projekt se stejným názvem – „Proč zrovna já?“. Ten realizuje na podporu pomoci obětem státní organizace Probační a mediační služba ČR (sídlící ve všech okresních městech).
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Paní Libuši vyslechla probační úřednice, osvětlila jí průběh trestního řízení, vzhledem k psychickému stavu doporučila terapii. Každý, kdo se cítí být obětí, se může na Probační a mediační službu (kontakty níže) zdarma a anonymně obrátit. Poradce takovému člověku pomůže s podáním trestního oznámení, zorientováním v trestním řízení či uplatněním náhrady škody u soudu. Vzhledem k tomu, že v projektu působí terapeut, dostane se oběti v případě potřeby návazné psychoterapeutické pomoci zdarma a bez dlouhých čekacích lhůt.
Probační a mediační služba se nachází v Uherském Hradišti v budově Okresního soudu (Svatováclavská 568). Využít můžete emailový či telefonní kontakt: mailto:akralikova@pms.justice.cz, 572 523 493, 734 353 604, 773 783 678). 

Zdroje:

www.sos-msk.cz

http://www.pmscr.cz  – 5. 5. 2015 Publikováno: Slovácký deník str. 8 U nás doma na Slovácku Lenka Požárová