Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. RADÍ –

JAK UZAVÍRAT SMLOUVY O DÍLO

Tisková zpráva ze dne 14. 12. 2020

Lidé jsou v současné době nuceni trávit více času doma, nemohou cestovat, sportovat a provozovat další oblíbené aktivity. Celkové zpomalení společnosti přináší šanci věnovat se činnostem, na které dříve nezbýval čas. A protože většina z nás touží trávit tento čas v útulném interiéru, pouští se řada spotřebitelů nyní častěji do různých renovací svých domů a bytů. Každý, kdo již někdy rekonstruoval bydlení, ví, jak je v dnešní době obtížné najít rychle nějakého dobrého řemeslníka, natož stoprocentně spolehlivého. Řemeslníků je jako šafránu a poptávka převyšuje nabídku, takže pokud se již spotřebiteli  podaří nějakého obstarat, často je rád, že vůbec nějakého našel a je ochoten kývnout téměř na cokoliv. Spotřebitelé bohužel netrvají ani na sepsání písemné smlouvy o dílo. Přitom právě díky smlouvě s jasně vymezenými podmínkami a pravidly můžeme předejít nejednomu problému. Při rekonstrukci domu či jiné nemovitosti by kvalitní smlouva o dílo měla být samozřejmostí. Co zpočátku vypadá jako naprostá zbytečnost, se za několik dní nebo týdnů může projevit jako klíčový dokument.

Své o tom ví i paní Jana, která se obrátila na naši poradnu s prosbou o radu, jak postupovat ve své situaci. Paní Jana se rozhodla zrekonstruovat bydlení podle svých představ a pořídit si nové vysněné schodiště. Měla jasnou představu, jak by mělo vypadat. Po dvou měsících shánění volného řemeslníka měla konečně „štěstí“ a na doporučení známého oslovila pána, který měl naštěstí čas. Vysvětlila mu, jakou má představu, domluvili se na ceně i termínu prací. Bohužel vše pouze ústně, netrvala na sepsání smlouvy o dílo. Předala dohodnutou zálohu ve výši 60 000,- Kč a řemeslník slíbil, že práce do týdne začnou. K tomu však nikdy nedošlo. Nejdřív se řemeslník vymlouval na zdravotní problémy a zálohu odmítá vrátit s tím, že již nakoupil materiál, a že schodiště ještě udělá, až mu bude lépe. Nakonec přestal reagovat na telefonáty úplně a od té chvíle není fyzicky k zastižení. Paní Jana však již ztratila důvěru a nejraději by od smlouvy odstoupila.

Uvedený případ bohužel není ojedinělý, zkušenosti z našich spotřebitelských poraden mluví za vše. Také další spotřebitelé zažili obdobné situace, že jen co dali zálohu z ruky, řemeslník se začal zapírat. Jiní nechali práci rozdělanou, nereagují na telefonáty, nebo ve finále vyžadují mnohem víc peněz, než bylo ústně dohodnuto. Takových sporů v poslední době přibývá a často končí i u soudu.

Najít toho pravého řemeslníka je proto jen půl úspěchu. Neméně důležitá jsou i následná jednání. Dohadování částek, termínů a podrobných podmínek smlouvy sice může být vyčerpávající, ale je to fáze zcela zásadní. Přece jen se nejedná o levnou záležitost a 60 000,- na rekonstrukci schodiště si paní Jana z našeho příběhu dokonce musela půjčit. Paní Jana se samozřejmě i v tomto případě může bránit, avšak dokazování ohledně dojednaného obsahu smlouvy pro ni bude mnohem složitější.

Jak tedy uzavírat smlouvu o dílo? Chystáte se něco opravit, upravit nebo přestavět…. Budete tedy potřebovat smlouvu o dílo. Ta sice může být ústní, ale doporučujeme zvolit raději písemnou podobu. Ve smlouvě by neměla chybět především co nejpodrobnější specifikace předmětu díla! Jednoznačně platí – čím konkrétnější, tím lepší. Dále důrazně doporučujeme do smlouvy uvést cenu díla, nebo způsob jejího stanovení, jinak platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. Způsob sjednání ceny za dílo, je zcela klíčové ohledně toho, zda bude zhotovitel následně oprávněn cenu navýšit, o kolik a případně o jaké položky! Ačkoliv se nejedná o podstatnou náležitost smlouvy, měla by smlouva obsahovat termín provedení díla. Pokud termín dokončení stanoven není, platí čas přiměřený povaze díla, takže další možný sporný bod. Pokud chcete mít jistotu větší, nejenže termín dokončení dohodněte, ale ideálně smluvně stanovte sankce pro případ prodlení. Předání jakýchkoliv záloh v hotovosti si nechejte písemně potvrdit.

PAMATUJTE! Správně sepsaná smlouva o dílo je základním prostředkem pro případné řešení pozdějších sporů ohledně kvality, ceny díla nebo termínu realizace.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji a novému nařízení vlády ČR o krizových opatřeních bylo Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. opět nuceno upravit provoz spotřebitelských poraden.

V důsledku těchto nařízení se Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. rozhodl od 1. listopadu 2020 nechat otevřená stálá poradenská místa v Ostravě, Bohumíně a Přerově, a to v klasických otevíracích časech. Poradny v Ostravě a Bohumíně budou posíleny o další 1 den v týdnu, a to středu v době od 12.00 do 16.00 hodin. Poradna v Přerově bude posílena o 1 den v týdnu, a to pátek, v době od 12.00 do 16.00 hodin. Otevřena bude také výjezdní poradna v Brně. Aktuální informace k otevření jednotlivých poraden budou umísťovány na http://www.sos-msk.cz/poradny/

Tato posílená otevírací doba stálých poraden bude platná do doby, než skončí vyhlášená krizová opatření a než spolupracující organizace a jednotlivé městské úřady umožní přístup našim pracovníkům do prostor určených k poradenské činnosti.

V zájmu vlastní ochrany i ochrany našich poradců, je potřeba k návštěvě poradny vždy předchozí telefonická objednávka (na některém z níže uvedených čísel)!

Dodržení všech hygienických opatření při návštěvě poradny – vzdálenost, roušky, dezinfekce atd. je samozřejmostí.

Spotřebitelé mohou nadále bez omezení využívat naše poradenské služby na dálku prostřednictvím poradenského emailu poradna@sos-msk.cz, nebo vložením dotazu na webu http://www.sos-msk.cz/online-dotazy/ i využívat poradenskou linku 608 722 582 posílenou o další tři telefonické linky. Volat můžete také na čísla 607 398 511, 606 382 280 a 602 722 584 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.