Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKAz.s. RADÍ–JAK NA NÁKUP ČERSTVÝCH,VOLNĚ ROSTOUCÍCH HUB

Tisková zpráva ze dne 28.6. 2019

Češi jsou národem houbařů a také si velmi rádi na této pochoutce pochutnávají. Ne každý si však troufne vyrazit do lesa a sám si suroviny na večeři nasbírat. Co si budeme povídat, pokud se v houbách nevyznáme, je riziko případné otravy nemalé. Pokud jste jedním z těch, kterým již žampiony a hlívy ústřičné dostupné v každém supermarketu k uspokojení chuťových buněk nestačí a zároveň nejste žádný mykolog, můžete si volně rostoucí houby také zakoupit. Jaká jsou pravidla pro prodej čerstvých, volně rostoucích hub a na co si při jejich koupi dát pozor?

Za prvé je dobré vědět, od koho volně rostoucí houby kupuji. Všichni prodejci čerstvých, volně rostoucích hub musí mít platné osvědčení o složení ústní a písemné zkoušky ze znalosti hub na příslušné Krajské hygienické stanici! Aby člověk takové potvrzení získal, musí prokázat skutečnou znalost hub a nejen to, musí mít např. také dobrý zrak, což prokazuje lékařskou zprávou. Žádejte prodejce o předložení tohoto osvědčení, abyste minimalizovali hrozbu, že při sběru došlo k záměně jedlých hub za nejedlé či dokonce za jedovaté.

Osvědčení nejčastěji chybí prodejcům hub, kteří své zboží nabízejí přímo u lesů a podél silnic. U takových prodejců bychom měli být opravdu obezřetní. Pokud Vám prodejce platné osvědčení neukáže, raději houby nekupujte!

 Jakost

Čerstvé houby, volně rostoucí i čerstvé houby pěstované, s výjimkou pěstovaných žampionů, musí být pevné konzistence, dobře na sucho očištěné, bez cizích příměsí a nečistot. Houby nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké. Mohou být rozděleny nejvýše jedním řezem, klobouk však musí být spojen s třeněm. Loupání klobouků hub není dovoleno s výjimkou klouzků.

Kupující se při prodeji mohou setkat také s houbami, které jsou nějakým způsobem poškozeny, např. jsou napadeny larvami hmyzu, či jim chybí část klobouku. Takovéto houby se mohou za určitých podmínek prodávat také, ale pouze pokud poškození nedosahuje stanovené úrovně. Dovoluje perforace do 10 % povrchu plochy řezu, nejvýše však tři otvory, a menší poškození plodnic úlomky nebo požerky na dvou místech. Poškozených hub může být nejvýše 5 %, přičemž poškozenými houbami se rozumí houby, kterým chybí více než čtvrtina klobouku nebo v nichž se vyskytují škůdci.

Zvláštní podmínky na jakost musí splňovat také houby sušené. U sušených hub se dovoluje 10 % hmotnosti perforovaných. Sušené houby mají mít chuť typickou pro sušené houby, být bez cizích pachů a chutí, mají mít barvu odpovídající použitému druhu houby a musí být dostatečně vysušené, aby nedocházelo k plesnivění či zapaření.

 Skladování a přeprava volně rostoucích hub

U hub volně rostoucích vyhláška ministerstva zemědělství vyžaduje, aby byly skladovány a přepravovány pouze v jedné vrstvě, a to při teplotě 0-10 °C. Tyto podmínky musí splňovat jak houby původem z ČR tak i houby ze zahraničí. Je tomu tak proto, že na houby velmi negativně působí i poměrně krátké působení nepříznivých podmínek při skladování. Při nevhodném skladování pak může lehce nastat situace, kdy se v houbách vytvoří látky negativně působící na lidský organismus.

 Označování

U volně rostoucích hub má prodávající povinnost uvést český název prodávaných hub a datum jejich sběru (u pěstovaných hub datum sklizně). Musí být také uvedena doba použitelnosti, která je v tomto případě pouhé 3 dny od data sběru.

Pokud prodejce nabízí volně rostoucí houby již zabalené v krabičkách, pak se spotřebitelům doporučuje raději požádat o jejich vybalení za účelem prohlídky celého obsahu, tedy i hub, které jsou ve spodních vrstvách. Pokud prodejce celý obsah spotřebiteli nezpřístupní, pak by houby raději neměl kupovat.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Út 9.00 – 12.00 hodin, každé úterý v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 773 901 773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 773 901 773
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Brno: Po: 10 – 13 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606 130 894, 608 722 582
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 773 901 773
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.