Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA Z.S. RADÍ –PRÁVA PŘI ZPOŽDĚNÍ LETU

 Tisková zpráva ze dne 25.8.2017

Během letošních prázdnin jsme zaznamenali několik případů, kdy čeští turisté při odletu na dovolenou či při návratu z ní doslova uvízli na letišti. Každý z nás asi doufá, že právě jeho let proběhne hladce. Případy zpoždění či zrušení letů však nejsou ničím tak výjimečným, jak by se mohlo zdát, a každý musí s něčím podobným tak trochu počítat. Sdružení obrany spotřebitelů Vám přináší několik rad.

Několik hodin navíc strávených v letištní hale, či dokonce celá noc, není nic, co by si cestující užívali. Snad každý se již vidí ve své cílové destinaci a zrušení či zpoždění letu může jejich cestu pořádně zkomplikovat a znepříjemnit. Je proto dobré vědět, že letecká společnost má povinnost se o své cestující v případě zpoždění či zrušení letu postarat a v některých případech dokonce cestujícím vyplatit finanční kompenzaci.

Mimo práva na přiměřené občerstvení a ubytování (pokud má být let realizován až následující den) cestující zajímá zejména jejich případný nárok na finanční kompenzaci. Jak dlouho tedy musí být let zpožděn, aby měl cestující na tuto kompenzaci nárok?

Aby zpoždění zakládalo nárok na finanční odškodnění, musí být významné, za což se považuje zpoždění delší než tři hodiny. Pozor důležitý je čas příletu do cílové destinace a rozdíl mezi plánovaným a skutečným příletem.

Výše odškodnění se pak odvíjí od délky letu a pohybuje se od 250 EUR na osobu – pro lety kratší než 1.500 km, 400 EUR na osobu – v případě, že letíte mimo Evropu a délka trasy je mezi 1.500 km a 3.500 km) až po 600 EUR na osobu pro trasy delší než 3.500 km.

Rozhodující je důvod zpoždění.

Existují však případy, kdy se svou žádostí o kompenzaci i při významném zpoždění neuspějete. Jedná se o případy, které letecká společnost nemohla nijak ovlivnit, o tzv. mimořádné události. Které to jsou? Typickým příkladem jsou nepříznivé povětrnostní podmínky. Letošní léto se vyznačuje poměrně extrémním počasím. Prudké bouře, silný vítr a podobné přírodní úkazy mohou leteckou přepravu pořádně zkomplikovat. Pokud je Váš let zpožděn z podobného  důvodu, pak na finanční kompenzaci nárok nemáte. Upřímně v takovou chvíli by člověk měl být vděčen za to, že zůstal na zemi a nesedí zrovna v letadle.
Mimořádnou událostí, která by leteckou společnost zbavovala odpovědnosti, však není porucha letadla, nebo indispozice posádky letadla. Bohužel i s takovými případy se letos čeští turisté setkali.

 Jak let reklamovat?

Pro uplatnění nároku na kompenzaci využijte speciální formulář, který je pro tyto účely určen, naleznete jej např. na stránkách Úřadu pro civilní letectví. Řádně vyplněný formulář stížnosti je pak potřeba zaslat leteckému přepravci, který let realizoval nebo měl realizovat. Do šesti týdnů byste měli dostat odpověď. Pokud s ní nejste spokojení nebo společnost nereaguje, můžete se obrátit na příslušný úřad, kterým je v České republice Úřad pro civilní letectví. Pozor ale, stížnostmi cestujících se vždy zabývá úřad té evropské země, v níž k události došlo.

Nárok na kompenzaci nemají cestující jen v případě zpoždění, nebo zrušení letu, ale také v případě přesměrování letu, odepření nástupu na palubu letadla nebo snížení přepravní třídy ze strany aerolinií. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. spotřebitele upozorňuje klienty cestovních kanceláří, že pokud se jim stala podobná nepříjemná záležitost během zájezdu s cestovní kanceláří, nárok na odškodnění mají i v tomto případě.

 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů
ostrava@sos-msk.cz, tel. 596 111 252,

Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každé úterý v měsíci, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 17 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Otrokovice: St: 13 – 17 hodin –po předcházející tel. dohodě, tel. 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz