Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SOS MaS, z.s. RADÍ – TŘI VĚCI, NA KTERÉ SI DÁT POZOR, KDYŽ PLÁNUJETE DAROVAT POD STROMEČEK DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

 Tisková zpráva ze dne 24.11. 2017

                                      

Vánoce se rychle blíží a Vy možná stále ještě přemýšlíte, čím uděláte radost svým blízkým. Výběr té nejvhodnější pozornosti pod stromeček rozhodně není jednoduchou záležitostí. Obzvlášť pokud se chcete vyhnout pocitu, že jste investovali hromadu energie a financí do dalších nepotřebných předmětů, které budou celý rok nehnutě ležet a čekat, kdy a zda vůbec přijde jejich čas. Také proto se zhruba pětina lidí každým rokem rozhodne udělat svým blízkým radost finanční hotovostí. Darování finanční hotovosti ale nebývá příliš ceněno a všichni tak nějak podvědomě cítíme, že poněkud staromódní obálka s bankovkami se k té pravé slavnostní vánoční atmosféře příliš nehodí. Stále oblíbenější formou dárku se tak stávají nejrůznější dárkové certifikáty (kupóny, poukázky aj.)

Takový certifikát zakoupíte dnes u většiny obchodníků. Vypadají velice hezky a obdarovaný si potom vybere u tohoto dodavatele zboží nebo služby dle svého výběru a zaplatí je tímto certifikátem. Dárce se tím vyhne darování neosobního dárku ve formě peněz a současně má zaručenu spokojenost obdarovaného. Zní to lákavě. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. však spotřebitelům doporučuje před nákupem takovéhoto certifikátu/poukázky pečlivě zvážit všechna pro i proti. Ne vždy to totiž může dopadnout tak růžově, jak se to na první pohled jeví. Kupující by si měl uvědomit, že dárkový certifikát není investicí, rozhodně na něm nelze vydělat, ba právě naopak. Při špatném výběru na něm lze i poměrně snadno prodělat.

Co je potřeba před nákupem dárkového certifikátu vzít v úvahu, a na co by si měl dát pozor ten, kdo dárkový certifikát obdrží?

1.Certifikát lze uplatnit pouze u obchodníka, či poskytovatele služeb, kde byl zakoupen

Certifikát může obdarovaný zpravidla uplatnit pouze tam, kde jste jej zakoupili, případně v jiné  provozovně téhož prodávajícího. Musí si tedy vybírat z jeho omezené nabídky. Přestože najde stejné zboží jinde levněji, musí si zakoupit dražší zboží jen proto, aby certifikát uplatnil. Kromě ceny může takový certifikát omezovat obdarovaného i při výběru značky.

2.Certifikát nutí obdarovaného k nákupu větší hodnoty.

Obchodníci zpravidla vyžadují, aby byl certifikát/poukaz uplatněn najednou celý a odmítají při jeho uplatnění vracet zpět jakoukoliv nevyčerpanou částku. Při výběru zboží za nižší hodnotu než je hodnota certifikátu, je tak obdarovaný často nucen přikoupit nějaké „malé drobnosti“ z důvodu doplnění celkové ceny do stanovené výše. Takže, když při nákupu chybí nějaká menší částka, kterou nechce nechat propadnout, musí si vybrat další zboží, které třeba vlastně ani nepotřebuje a jinak by jej nekoupil, a musí doplatit případný rozdíl v ceně.

3.Certifikát je časově omezen.

Posledním a pravděpodobně největší nevýhodou těchto certifikátů/poukázek je jejich časové omezení. Platnost každé poukázky je zpravidla přímo na ní vyznačena konkrétním datem či lhůtou. Obchodník musí spotřebitele o platnosti dárkového poukazu informovat, nejlépe vyznačením platnosti. Ze zkušeností z našich poraden víme, že ne vždy se podaří dárkovou poukázku v určené lhůtě vyčerpat. Obchodník pak zpravidla odmítne propadlou poukázku přijmout. Spotřebitelé se cítí být poškozeni a obracejí se na spotřebitelské poradny, jelikož mají pocit, že se obchodník bezdůvodně obohacuje na jejich úkor a požadují vrácení vložené hotovosti.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. spotřebitele upozorňuje, že právo na plnění uplynutím stanovené lhůty opravdu zaniká. Pokud obdarovaný v určené době poukázku neuplatní, a s prodejcem se nepodaří dohodnout prodloužení platnosti, obdarovaný o svůj „dárek“ pravděpodobně přijde. Aby bylo možno se prodloužení domoci, muselo by toto právo být sjednáno ve smlouvě/všeobecných obchodních podmínkách.

To, že ani nárok na vrácení peněz z důvodu propadnutí poukazu zpravidla nevzniká, vyplývá z ustálené judikatury českých soudů, které se v podobných případech opakovaně staví na stranu obchodníků. Samo časové omezení možnosti použít kupón na úhradu ceny vybraného zboží či služeb není způsobilé přivodit spotřebiteli újmu. Podle Nejvyššího soudu České republiky ujednání, ze kterého vyplývá, že není-li dárkový certifikát (kupón) uplatněn v určené lhůtě od zakoupení, „pozbývá platnosti bez náhrady“, nepředstavuje nepřiměřenou podmínku (zneužívající klausuli) pro spotřebitele. Je tedy na spotřebiteli, aby si lhůtu pohlídal a poukázku včas uplatnil.

Problém pro obchodníka či poskytovatele služeb, by podle SOS MaS, z. s. mohl nastat pouze v případě, že by spotřebitel z důvodu na straně obchodníka neměl reálnou možnost takové dárkové poukázky za zboží či služby v době jejich platnosti vyměnit. Např. poukázku na masáž nebylo možné využít, protože masérka měla všechny termíny obsazené a nebylo přes veškerou snahu možné žádný termín dohodnout.

Pokud se tedy k nákupu poukázky rozhodneme, vždy bychom měli volit raději ty s delší dobou platnosti a obdarovaný by rozhodně neměl s jejich uplatněním příliš otálet.

 Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každé úterý v měsíci, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 17 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 519 311 111, 773 901 773
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz