Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. RADÍ – JAK VYPOVĚDĚT SMLOUVU, KDYŽ JSTE JIŽ PODEPSALI

Tisková zpráva ze dne: 24.10.2019

Ikdyž je podomní prodej v řadě měst a obcí již zakázán a spotřebitelé jsou neustále varováni před nekalými praktikami těchto „prodejců“, stále se najde mnoho těch, kteří jim i přesto dveře otevřou. Tito prodejci dnes nejčastěji přichází s nabídkou levnějších energií. Nabízí přihlášení do energetické aukce, výběr levnějšího dodavatele elektřiny a plynu, slibují nemalé úspory. Ovšem takováto lákavá nabídka se nezřídka změní v noční můru, obzvláště pokud si uzavření smlouvy s novým dodavatelem rozmyslíte. Za nedodržení smlouvy, která byla podomním prodejcem prezentována jako nezávazná, jsou potom po spotřebitelích požadovány nemalé sankce. Nejohroženější skupinou přitom stále jsou senioři a to i díky jejich přílišné důvěřivosti.

Pokud také patříte mezi důvěřivé, kteří dveře otevřou, dávejte vždy pozor na to, co podepisujete! Stačí jeden podpis a malér je na světě. Zprostředkovatelé aukcí často tvrdí, že jde o nezávazný doklad potvrzující jednání o smlouvě nebo návštěvu u vás doma. Podpisem dokumentu však dojde k uzavření smlouvy. Aniž o tom víte, podepíšete jednoduše změnu dodavatele nebo se zavážete k tomu, že v budoucnu přestoupíte k tomu dodavateli, kterého Vám vyberou. Senioři, kteří navštěvují naše poradny, pak hovoří o nevýhodných smlouvách, poplatcích a sankcích za nedodržení smlouvy i hrubém jednání na zákaznické lince. Nezřídka tím vznikají problémy také ve vztazích se stávajícími dodavateli.

Stejně takto se to stalo paní Ivetě z Ostravy. 1. října ji navštívil doma příjemný a seriózně vypadající pán, který jí slíbil bezplatnou pomoc s výběrem dodavatele energií, čímž podle jeho slov měla ušetřit na každoročním vyúčtování energií částku v řádech desetitisíců. Tato nabídka se jí samozřejmě moc líbila a podepsala mu dokument, který jí předložil. Za pár dní ji navštívila dcera, a když spolu vše probraly a pročetly, zjistila, že nabídka zase tak výhodná není a slibované úspory jen stěží dosáhne. Navštívila tedy naši poradnu, kde jsme jí informovali o jejím právu na odstoupení od smlouvy, čehož se paní Iveta po zralé úvaze rozhodla využít. Sepsala odstoupení od smlouvy a 14. října, tedy třináctý den od podpisu smlouvy jej zaslala doporučeně s dodejkou poštou na adresu firmy. Myslela si, že tímto je vše uzavřeno.

Jaké však bylo její překvapení, když jí po 14 dnech přišel dopis, ve kterém paní Ivetě píší, že odstoupení neakceptují, jelikož odstoupení nedoručila včas. Na dodejce, která se jí vrátila, bylo jako datum převzetí zásilky pracovníkem firmy uvedené datum 17. října a doručeno tedy skutečně bylo po čtrnáctidenní lhůtě. Paní Iveta s dopisem opět navštívila naši poradnu.

Paní Iveta se s největší pravděpodobností stala obětí pokusu o mystifikaci. Její odstoupení bylo odesláno včas. Občanský zákoník dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení váže na okamžik odeslání informace o odstoupení a nikoliv na okamžik jeho doručení! V praxi to znamená, že klidně stačí, abyste odstoupení donesli poslední den lhůty na poštu! Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, pak je možno dopis odeslat i první pracovní den, který následuje. Jedná se o jednostranný právní úkon a paní Iveta včas a řádně odstoupila. Akceptace či neakceptace ze strany firmy na tom nic nemění. Přesto jsme paní Ivetě doporučili, aby své konečné stanovisko firmě napsala a dala tím najevo, že se nenechala oklamat.

S různými typy zavádějících a klamných informací a nebojíme se říct i výslovných lží, se v případě firem a jejich pracovníků, kteří i přes zákaz podomního prodeje navštěvují domácnosti seniorů, setkáváme velmi často. Uvědomte si, že ne vše, co tito lidé tvrdí, je pravdou. Pokud si nejste jisti svými právy, přijďte se poradit a to co nejdřív. Čas totiž hraje proti Vám.

Pamatujte: Pokud i Vám se podaří podlehnout podomním prodejcům, ať už se zbožím nebo s energiemi, a někdy to opravdu není až tak těžké, jelikož jsou pro tyto situace skvěle připraveni, máte možnost od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez sankcí. Je pouze potřeba odstoupit od smlouvy, ideálně písemnou formou na adresu uvedenou v poučení a to ve lhůtě 14 dní od podpisu smlouvy, v případě kupní smlouvy od převzetí zboží. Dopis přitom můžete odeslat i poslední, tedy čtrnáctý den této lhůty. Je důležité vždy si uschovat alespoň podací lístek, datum odeslání byste totiž v případě sporu měli být schopni prokázat. Pokud jste o svém právu na odstoupení nebyli poučeni nebo nebyli poučeni správně, můžete od smlouvy bez sankce odstoupit dokonce do jednoho roku a čtrnácti dní.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Út 9.00 – 12.00 hodin, každé úterý v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 773 901 773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 773 901 773
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Brno: Po: 10 – 13 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606 130 894, 608 722 582
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 773 901 773
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.