Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Tisková zpráva ze dne 23.10. 2018

Senioři nám poskytují své zkušenosti, moudrost a životní nadhled. Nejen proto bychom se k nim měli chovat s úctou a pomáhat jim zachovat i ve stáří důstojné možnosti bydlení. Vždyť právo na důstojné bydlení je základním lidským právem. Důstojné bydlení ovšem neznamená pouze zajištění fyzických potřeb člověka, jako mít kde spát, uvařit si, nebo se ohřát. Bydlení, které nazýváme svým domovem, totiž v sobě spojuje hlavně pocit pohody, klidu, jistoty a bezpečí. Se vzrůstajícím věkem totiž právě tyto hodnoty nabývají na stále větší důležitosti.

Ztráta bydlení, ale i jakákoliv plánovaná či neplánovaná změna bydlení potom znamená pro seniory velmi zátěžovou stresovou situaci spojenou se spoustou otázek, na které by měli dostat i odpovídající odpovědi. Předpokládá se že, senioři v souvislosti s bydlením dnes řeší především ekonomické problémy. Do jisté míry se to takto může jevit, zejména pokud vezmeme v úvahu, že velké procento seniorů se pohybuje až na hranici tzv. příjmové chudoby. V poradnách SOS MaS, z. s. a při našich četných setkáních se seniory jsme však zjistili, že se jedná o problematiku mnohem komplexnější.

Seniory trápí nejen nejrůznější spory s pronajímateli, spory s dodavateli energií a služeb, ale také sousedské vztahy, a nezřídka i rodinné vztahy, jež se následně promítají např. do právních vztahů k nemovitostem, v nichž senioři žijí. Dnešní senioři jsou častěji ohroženi také různými podomními prodejci. V posledních letech dochází ke zvyšování případů oslovování seniorů ze strany prodejců přímo návštěvou v domácnosti, či prostřednictvím telefonu, s následnou návštěvou doma. Zde potom bývají vystaveni různým manipulačním technikám, a nezřídka i nekalým praktikám ze strany prodávajícího. Pachatelé zneužívají přirozených hendikepů stáří a využívají vůči této skupině stále agresivnější formy jednání, vědomi si toho, že senioři mají vzhledem ke svému věku sníženou možnost obrany.

Sdružení obrany spotřebitelů, Moravy a Slezska, z. s., které se dlouhodobě zabývá vzděláváním seniorů v různých oblastech, se v roce 2018 zaměřilo opět na vzdělávání seniorů v otázkách souvisejících s bydlením. Díky podpoře ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, a částečně Olomouckého kraje pořádáme pro seniory v roce 2018 celkem 30 seminářů na téma bydlení v 10 městech v 6 krajích České Republiky. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky je vzdělávání vždy rozděleno na tři části. Jedna část se zabývá problematikou právních vztahů k nemovitostem včetně dědického práva, převodů nemovitostí, i zaopatřovacích smluv tzv. výminků. Při druhém setkání se řeší problematika nákladů spojených s bydlením, nájemní právo, nebo například i sousedské vztahy. Třetí seminář, pod názvem „Neotvírejte“! Se zaobírá především bezpečím seniorů, ochranou před nekalými praktikami a manipulačními technikami.

Veškerá problematika je účastníkům představována na názorných příkladech. Seznámí se také s příběhy seniorů z našich poraden, s konkrétními scénáři podvodů na seniorech. Seniory současně seznámíme s jejich základními spotřebitelskými právy, jejichž účinné uplatňování může také výrazně ovlivnit jejich komfort bydlení. Účast na seminářích je umožněna zdarma všem seniorům, kteří projeví zájem.

V rámci projektu jsem vydali novou brožurku s názvem Nenechám sebou manipulovat! určenou nejen, ale především seniorům, klientům SOS MaS, z. s.. Brožurka, která slouží především jako doplněk k výše uvedeným vzdělávacím akcím, přináší nástin některých specifických otázek, zejména v souvislosti s manipulací a nekalými praktikami, kterými jsou dnešní senioři prakticky denně vystavováni. Vycházíme z myšlenky, že pokud se mají starší lidé těmto manipulacím účinně bránit, je potřeba aby byli schopni manipulativní způsob jednání rozpoznat, odhalit manipulátora a znát efektivní způsoby ochrany. Texty jsme opět doplnili seniory oblíbenými křížovkami.

Všechny seniory tímto zveme na naše semináře. Některé semináře sice již proběhly např. v Třinci, Frýdku Místku nebo Valašském Meziříčí, jiné právě probíhají, jako v Kroměříži, či Šumperku. V následujících týdnech a měsících pak navštívíme seniory v Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Děčíně, nebo Břeclavi. Přehled konaných akcí uveřejňujeme na našich webových stránkách www.sos-msk.cz v sekci akce.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                              ,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

 Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.