Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA Z.S. RADÍ – I V DOBĚ PANDEMIE MUSÍME BÝT OBEZŘETNÍ, ANEB PŘED ČÍM VAS ROUŠKA NEOCHRÁNÍ…

Tisková zpráva ze dne 21. 4. 2020

I v době koronavirové pandemie, kdy většina slušných lidí řeší, jak seniorům pomoci, ať už s nákupy, šitím roušek nebo jinou pomocí, se najdou bohužel někteří, kteří současné situace zneužívají. Neštítí se např. přes telefon balamutit a manipulovat s lidmi, vyvolávat strach nebo slibovat nesplnitelné. Častými jsou např. telefonáty týkající se nabídek k zajištění „zaručeně výhodných“ dodávek energií – elektřiny a plynu. Od volajícího se tak můžete např. dozvědět, že po skončení krize Vám Váš dodavatel určitě zvýší neúměrně cenu energií a Vy se o tom ani nedozvíte.

S podobnou zkušeností se na nás obrátila emailem spotřebitelka, paní Jana, které v posledních dnech opakovaně volali z neexistujícího úřadu. Volající se prý představil jako pracovník „úřadu pro stabilizaci cen energií“. Tento úřad jí údajně, jako jediný, může zaručit stabilní cenu energie po celou dobu platnosti smlouvy.

Paní Jana se ale nenechala nachytat a zachovala se velmi duchapřítomně. Před tím, než cokoliv přes telefon odsouhlasila, si začala informace, které dostala, ověřovat: „Existuje vůbec podobný úřad, který je oprávněn zmrazit ceny energií po celou dobu trvání smlouvy? Může takové telefonické nabídce důvěřovat?“ zněl její dotaz na naši poradnu.

SOS MaS, z.s. všechny spotřebitele upozorňuje, že jediným úřadem, který se zabývá regulací cen energií, je Energetický regulační úřad, jako ústřední orgán státní správy. Je zcela vyloučeno, že by kdokoliv ze zaměstnanců tohoto úřadu obvolával občany a nabízel jim podobnou službu.

S pravděpodobností hraničící s jistotou se tak jednalo o telefonát obsahující klamavou praktiku, kterou na spotřebitele zkouší použít, buď přímo některá z dodavatelských společností obchodujících s  energiemi nebo ještě pravděpodobněji některá ze zprostředkovatelských společností, které spotřebitelům zprostředkovávají změnu dodavatelů energií.

Před takovými telefonáty SOS MaS, z. s. spotřebitele důrazně varuje. Mnohdy i pouhý projevený zájem může znamenat velkou nepříjemnost do budoucna. Je potřeba si uvědomit, že v případě telefonických nabídek skutečně často nevíte, zda Vám opravdu volá ten, za koho se vydává, a zda jsou jeho líbivé argumenty pravdivé. Volající se snaží pod různými záminkami vetřít do přízně lidí a následně toho využít. V tomto konkrétním případě se volající pokusil spotřebitelku seniorského věku dokonce uvézt v omyl a přimět ji tak k souhlasu s přijetím nabídky služeb. Podobné telefonáty často končí uzavřením smluv zcela závazných, ačkoliv se původní nabídka tvářila pouze jako nevinná a k ničemu nezavazující. Spotřebitelé jsou pak často zaskočeni např. nemalými sankcemi za nedodržení smluv.

Přestože se stále dokola v mediích varuje před souhlasem daným při telefonickém hovoru, stejně jako před tím, aby si zejména senioři zvali do svých domovů neznámé lidi, stále se najdou tací, kteří neodolají lákavé nabídce. Často se na nás obracejí spotřebitelé, kteří tímto způsobem již změnili dodavatele energií nebo své odběrné místo na dálku přihlásili do tzv. aukcí energií. V obou případech se pak spotřebitel zavazuje k plnění podmínek, se kterými po telefonu nebyl zcela srozumitelně a jasně seznámen, nebo mu bylo účelově zamlčeno mnoho důležitých informací, které by ho za jiných okolností mohly varovat.

Doporučujeme být maximálně obezřetní, pořádně se po jejím doručení pořádně seznámit s celou smlouvou včetně textu psaného malým písmem, případně obsah takových dokumentů co nejdříve konzultovat s těmi, kterým věříte – s někým z rodiny nebo nezainteresovaným odborníkem, např. poradcem ve spotřebitelské poradně, který Vás upozorní na možná úskalí. Ověřujte si informace, stejně jako paní Jana. Pokud se Vám ve smlouvě něco nezdá, něčemu nerozumíte a zástupce společnosti začne být netrpělivý a zvyšuje na vás tlak k uzavření smlouvy, pak je to varovný signál k tomu, že něco nebude v pořádku. V takovém případě důrazně nabídku odmítněte.

Co dělat v případě, že jste nevýhodnou smlouvu již uzavřeli?

Ještě není vše ztraceno, ale musíte jednat rychle. Od smlouvy uzavřené po telefonu lze odstoupit bez sankce do 14ti dnů od jejího uzavření, resp. od doručení řádného poučení o právu na odstoupení. Přestože to zákon nepřikazuje, doporučujeme i u těchto smluv odstoupit písemně, doporučeným dopisem.

U smluv uzavřených na dálku či při podomním prodeji přímo s dodavateli energií (smlouvy o sdružených službách dodávek energií) má spotřebitel právo podat výpověď takové smlouvy bez sankce ještě do 15-ti dnů od zahájení dodávky podle ustanovení energetického zákona. Výpovědní doba pak činí 15 dnů a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

Z důvodu usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a v souvislosti s usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav, uzavřel Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. od 16. března své osobní spotřebitelské poradny.

V důsledku rozvolňování těchto opatření se Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. rozhodl od 20. dubna pro objednané klienty začíná postupně jednotlivá poradenská místa opět zpřístupňovat za daných hygienických podmínek. Bližší informace k možnosti návštěvy a otevření jednotlivých poraden naleznete na http://www.sos-msk.cz/dulezite-upozorneni-k-znovuotevreni/

Spotřebitelé mohou v případě potřeby pokládat dotazy a konzultovat své problémy s našimi poradci na dálku, prostřednictvím poradenského emailu poradna@sos-msk.cz, nebo vložením dotazu na webu http://www.sos-msk.cz/online-dotazy/
Bez omezení je možné využívat poradenskou linku 608 722 582 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin. Tato poradenská linka bude po dobu uzavření poraden posílena o další tři telefonické linky. Volat můžete také na čísla 607 398 511, 606 382 280 a 602 722 584. Volání na výše uvedená telefonní čísla nejsou zpoplatněna žádným zvláštním tarifem, spotřebitel za hovor zaplatí podle svého aktuálního mobilního tarifu.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.