Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z. s. VARUJE: POZOR NA ENERGETICKÉ PORADCE!

Tisková zpráva ze dne 19.5. 2017

Podomní prodejci i přes zákazy stále obcházejí domácnosti. Nyní lákají lidi na úspory skrze Elektronické aukce energií. Takto podepsaná přihláška do elektronické aukce energií však není bez rizika.

Spotřebitelé si již řadu let mohou vybírat a měnit dodavatele energií. K tomuto kroku se často rozhodnou motivováni vidinou velké úspory nákladů za energie, kterou obchodník podle jeho slov zaručeně zajistí. V poslední době se však v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. několikanásobně zvedl počet lidí, kteří při podomním prodeji, podepsali smlouvu o poskytování služeb v oblasti zprostředkování dodávek elektrické energie nebo zemního plynu. Jedná se o smlouvy s firmami, které samy dodávky nezajišťují, ale pouze zprostředkovávají uzavření smluv s dodavateli, nebo poskytují energetické poradenství. Taková smlouva může být nadepsána různými způsoby, jako Přihláška k energetické soutěži, Přihláška k výběrovému řízení nebo aukci nákupu elektrické energie a zemního plynu, Smlouva o poskytování služeb energetického poradenství…

Spotřebitelé by si měli v prvé řadě uvědomit, že svým podpisem, uzavírají s touto společností smlouvu, se všemi důsledky z toho vyplývajícími, a proto by měli pozorně číst vše, na co svůj podpis připojí. Ve většině těchto smluv se spotřebitel zavazuje, že s vítězem aukce nebo s dodavatelem, kterého zprostředkovatel vybere ve smlouvě popsaným způsobem, smlouvu uzavře. Spotřebitelé jsou pak často rozčarováni, kdy jsou nuceni uzavřít smlouvu se společností s nevalnou pověstí, na nepřiměřeně dlouhou dobu, s vysokými sankcemi za nedodržení smlouvy nebo za jiných podmínek, se kterými nesouhlasí. Často jediným kritériem pro výběr, totiž bývá cena.

Ztráta svobody rozhodování

Ve všech případech, kdy se na nás spotřebitelé obrátili, byla v souvislosti se smlouvou udělena ze strany spotřebitele plná moc k zastupování, a to prakticky ve všech úkonech, které se týkají odběru energií. Zprostředkovatel tak byl nejen oprávněn vypovídat stávající smlouvy, ale také uzavírat smlouvy nové. O tom, že došlo ke změně dodavatele se tak spotřebitel dozvěděl až z uvítacího dopisu nového dodavatele.

„Řešíme i případ, kdy pořadatel „elektronické aukce“ na základě udělené plné moci převedl svého klienta k novému dodavateli tak, že jeho stávající smlouvy ukončil mimo sjednaný termín a vystavil jej tak hrozbě sankce od původního dodavatele v řádu několika desítek tisíc korun“, upozorňuje na některé praktiky předsedkyně SOS MaS, z. s. Marcela Reichelová.

Právo na odstoupení od smlouvy

Podobně jako u jiných smluv uzavřených v domácnosti spotřebitele, máte i zde právo si to celé rozmyslet, a do 14 dnů písemně oznámit svůj úmysl od smlouvy bez sankce a bez udání důvodu odstoupit. Jednat je tedy potřeba opravdu rychle. Pokud totiž 14 denní lhůtu k odstoupení nestihnete, a nedodržíte smluvní podmínky, vystavujete se riziku nemalé sankce. Upozorňujeme, že v těchto případech nelze využít právo na výpověď smlouvy podle energetického zákona.

Firmy však i zde využívají kličku a nechají spotřebitele podepsat souhlas se započetím poskytování služeb již během 14 denní lhůty na odstoupení. Nové smlouvy tak mohou být uzavřeny, než si to vůbec stačíte rozmyslet.

Některá města a obce se cítí jednáním těchto firem poškozena

Objevily se případy, kdy podomní obchodníci nabízejí spotřebitelům zapojení do e-aukce pořádané nebo zaštítěné městem, lidem dokonce tvrdí, že mají na zprostředkování těchto služeb s městem uzavřenou smlouvu, i když to není pravda. Jinde se objevily inzeráty v místních zpravodajích, které tento dojem navozují. Pokud Vaše město či obec pořádá aukci energií, které byste se chtěli účastnit, nebo máte pochybnosti o informacích sdělených obchodníkem, doporučujeme Vám obrátit se přímo na úřad, kde Vám jistě rádi sdělí správný postup, jak se můžete zapojit.

Dozorovým orgánem a zároveň subjektem pro mimosoudní řešení sporů z těchto smluv je Česká obchodní inspekce. O porušování zákazu podomního prodeje by měli spotřebitelé neprodleně informovat Městskou policii v místě.

 Závěr

Zapojením se do energetické aukce je opravdu možné ušetřit. Ale stejně jako u jakékoliv jiné smlouvy, je potřeba pečlivě vybírat, s kým do toho půjdete. Podívejte se proto na zkušenosti jiných spotřebitelů s danou firmou na internetu. Neuškodí, když se seznámíte s cenovými nabídkami jednotlivých dodavatelů, přičemž můžete využít nezávislou kalkulačku pro srovnání cen energií. Když už něco podepisujete, nepodceňujte nutnost pozorného čtení všech smluvních podmínek… Jinak totiž hrozí, že se upíšete společnosti, která sleduje jen a jen svůj vlastní zájem v podobě získaných provizí, nebo dokonce firmě, která je s dodavatelskými firmami propojená či předem domluvená, a je tak v podstatě jen dalším distribučním kanálem konkrétních dodavatelů energií… Zamyslete se! Bude společnost, která sama porušuje pravidla již tím, že překračuje zákaz podomního prodeje, tím správným partnerem?

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Jihočeského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 17 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 772 623 536
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Otrokovice: St: 13 – 17 hodin –po předcházející tel. dohodě, tel. 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 773 901 773
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Křtiny: St: 16 – 18 hodin – první a třetí pátek v měsíci, tel. 516 439 080
Pardubice: Čt.: 13 – 17 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.723 692 166, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 921 290
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
České Budějovice: Čt: 13 – 16 hodin každý čtvrtek v měsíci, tel. 607 920 869, 386 360 262
Praha: po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

 E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

logo_small