Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SOS MaS, z.s. RADÍ – NÁKUP ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

 Tisková zpráva ze dne 27.12. 2017                                      

Oslavy konce starého roku a příchod roku nového neodmyslitelně provázejí nejrůznější ohňostroje a další pyrotechnické efekty. Současně s přípravou na Vánoce tak většina lidí také řeší nákup nejrůznější zábavní pyrotechniky na tradiční silvestrovský ohňostroj. Pyrotechnika obsahuje výbušné látky, které mohou způsobit vážná zranění, jakož i požáry a další újmy na majetku. Proto by spotřebitelé k jejímu nákupu měli přistupovat opatrně a s maximálním respektem.

Na trhu se dnes nabízí velké množství zábavní pyrotechniky nejrůznějších druhů, od práskacích kuliček až po kulové pumy, či kompakty. Toto zboží se dělí do 4 základních kategorií v závislosti na míře nebezpečnosti. S tím souvisejí také rozdílná pravidla pro užívání. Pyrotechnika 1. kategorie, kterou mohou nakupovat a používat děti už od 15 let věku, zahrnuje minimálně rizikové výrobky, u kterých nehrozí přímo zranění. K drobnému popálení či poškození sluchu, ale dojít může. Patří sem bouchací kuličky, práskací provázky, vystřelovací konfety, pistolové kapsle, mini fontánky, čmeláci, včeličky, dýmovničky atd. Ani tyto relativně bezpečné výrobky nepatří do ruky dětem mladším 15 let. Pyrotechnika 2. kategorie je již silnější a vytváří výraznější efekty. Výrobky patřící do této kategorie, jako petardy, římské svíce, dýmovnice, bengálské ohně, gejzíry či kulové pumy jsou určeny výhradně osobám starším 18 let. Pyrotechnika 3. kategorie je sice také běžně k dispozici, ale kupovat ji mohou pouze osoby starší 21 let. Kromě raket a ohňopádů sem patří malé italské pumy, dělové rány, či velká japonská slunce. Poslední 4. kategorie pyrotechniky není vůbec určena spotřebitelům, smí ji obsluhovat pouze školení a profesionální odpalovači ohňostrojů. Prodej této pyrotechniky je uskutečněn pouze na základě potvrzení osvědčení o odborné způsobilosti.

Na trhu by se měly objevit pouze ověřené a přezkoušené produkty s osvědčením o shodě. Ty jsou označeny a nachází se v rejstříku pyrotechnických výrobků. Na každém takovém výrobku se musí nacházet oválná certifikační značka. Na značce s černým lvem uprostřed najde spotřebitel třídu nebezpečnosti a čísla protokolu o schválení.

Na co si dát pozor při nákupu zábavní pyrotechniky?

Přímý prodej zábavní pyrotechniky je povolený pouze v kamenných obchodech s výjimkou produktů 1. kategorie, u kterých je povolen i stánkový prodej. Zábavní pyrotechniku lze dnes nakupovat také na internetu. Každý pyrotechnický výrobek, ať je prodáván jakýmkoliv způsobem, musí obsahovat informace o výrobci a pokud není z Evropské unie, nesmí chybět ani informace o dovozci. Dále by měl být uveden název, druh a šarže nebo série pyrotechnického výrobku. Označena by měla být kategorie pyrotechniky (např. F2) a minimální věková hranice pro toho, kdo je oprávněn s ní nakládat. Dále je povinností u pyrotechniky uvádět čistý obsah výbušných látek, dobu použitelnosti a minimální bezpečnou vzdálenost. Pokud tyto náležitosti na výrobku nenaleznete, něco není v pořádku a raději jej nekupujte! Nikdy také nekupujte pyrotechniku, která nemá český návod. Při koupi výrobky pečlivě prohlédněte. Porušený nebo poničený obal také rozhodně nevěstí nic dobrého.

Kde nakoupit zábavní pyrotechniku?

Nejdůležitější pro nákup zábavní pyrotechniky je správná volba prodejce. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. rozhodně nedoporučuje nakupovat zábavní pyrotechniku ve stánku „na ulici“. Pyrotechnika zakoupená venku může být vlhká, což velmi negativně působí na funkčnost a bezpečnost těchto výrobků. Vlhkost může způsobit její selhání a v horším případě i neřízenou destrukci. Legislativou jsou proto stanoveny pravidla pro skladování výbušnin.

Každý pyrotechnický výrobek totiž musí obsahovat informace o výrobci. Pokud není z Evropské unie, nesmí chybět ani informace o dovozci. Dále by měl být uveden název, druh a šarže nebo série pyrotechnického výrobku. Označena by měla být kategorie pyrotechniky (např. F2) a minimální věková hranice pro toho, kdo je oprávněn s ní nakládat. Dále je povinností u pyrotechniky uvádět čistý obsah výbušných látek, dobu použitelnosti a minimální bezpečnou vzdálenost. Pokud tyto náležitosti na výrobku nenaleznete, něco není v pořádku a raději jej nekupujte!

Dodržujte pravidla bezpečného použití!

Před samotným použitím skladujte zakoupený výrobek na suchém místě. Experimentovat s pyrotechnikou se nemusí vyplatit, proto rozhodně doporučujeme dodržovat návody k použití. Nepodceňujte důležitost výběru vhodného místa k použití – odpálení (s ohledem na dopad zbytků, např. stabilizačních nosníků raket) a dodržujte bezpečnou vzdálenost od nejbližších obydlí.

Přestože si silvestrovskou půlnoc málokdo dokáže představit bez skleničky alkoholu, nikdy by pyrotechnické výrobky neměly být používány pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pozor stejné pravidlo platí i o lécích snižujících pozornost.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. přeje všem, aby se blížící Silvestrovská noc odehrála podle Vašich představ, vesele a bez karambolů! V roce 2018 mějte jen zdraví, štěstí a pohodu!

 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každé úterý v měsíci, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 17 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 519 311 111, 773 901 773
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

 

Logo-sos