Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

WEBOVÉ STRÁNKY SOS MaS, z.s. JSOU „BEZBARIÉROVÉ“  

Tisková zpráva ze dne 19.12.2017

 

Význam informovanosti je v dnešní době doslova nedocenitelný. Vědět, co je nového ve světě kolem, je jednou ze základních potřeb většiny lidí. O funkci internetu, jako zdroje informací, dnes již nikdo nepochybuje a počet jeho uživatelů se neustále zvyšuje. Mnoho lidí si jej zvyklo využívat k získávání zpráv, a to především takových, ke kterým by se jinak vůbec nedostali. Na internetu se ovšem pohybuje také velká skupina uživatelů, kteří mohou mít s některými stránkami problémy. Mezi ně patří lidé se zrakovým postižením.

Během naší dosavadní spolupráce s organizacemi sdružujícími osoby se smyslovými handicapy, s nimiž jsme v minulých letech zorganizovali řadu vzdělávacích akcí pro jejich klienty, jsme byli upozorněni na absenci, či těžkou dostupnost informací o spotřebitelských právech. Zjistili jsme, že právě osoby se smyslovým postižením bývají poměrně častým terčem různých podvodů a nekalých praktik. Problém nedostatečné orientace v těchto oblastech vedou ke značným problémům, finančním ztrátám a ztěžují už tak náročný život zdravotně postižené osoby. Dlouhodobým řešením tohoto problému je prohloubení znalostí a orientace ve spotřebitelské oblasti. Právě prevence hraje v případě handicapovaných osob velmi důležitou roli.

Úprava webových stránek SOS MaS z.s pro lepší přístupnost lidem se zrakovým postižením

Důležitý krok naší organizace proto vedl k úpravě webových stránek tak, aby byly pro zrakově postižené osoby jednoduše přístupné a oni mohli snadno získat potřebné informace o svých právech.

Při realizaci tohoto projektu jsme využili bohatých zkušeností organizace TyfloCentrum Brno, o. p. s., která se věnuje právě oblasti využití internetu jako nástroje pro odstraňování komunikačních a informačních bariér zdravotně postižených občanů a jejich institucí. Společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s. provedla test našich webových stránek na úroveň přístupnosti pro skupinu těžce zrakově postižených uživatelů internetu, kteří jsou v přístupu k internetu a získávání informací z něj velmi znevýhodněni. Tento výstup nám posloužil jako odrazový můstek pro odstranění nedostatků a úpravu webových stránek tak, aby byly pro zrakově postižené osoby přístupné a přehledné a oni mohli snadno získat potřebné informace o svých právech.

 Jaké změny byly na stránkách SOS MaS, z.s. provedeny?

Do našeho administračního systému jsme nainstalovali podpůrné doplňky v systému, které lépe označují jednotlivé části webové stránky pro čtecí zařízení, zlepšují ovládání z klávesnice nebo zvýrazní jednotlivé důležité prvky pro lepší orientaci. Upravili jsme texty tak, aby byly dobře čitelné. Doplnili jsme textové popisky jednotlivých prvků, protože asistenční technologie rozpoznají obrázky a grafické prvky, ale dokáží je popsat jen tak, jak je na stránkách nastaveno. Zjednodušili jsme naše menu. Máme velmi rozsáhlé stránky, protože se svým návštěvníkům snažíme přinést co možná nejvíce potřebných informací. Díky změně struktury textů a rozložení stránek se nám daří počet stránek zredukovat.

Na naší “bezbariérové“ webové stránce se nyní uživatel se zrakovým postižením:

-snadno a samostatně dostane k informacím, které jsou na ní publikovány

bez obtíží ovládá její aktivní prvky a funkce

Tyto změny ovšem nejsou přínosem pouze pro osoby se zrakovým postižením, ale pro všechny uživatele webu. Díky nim jsou naše stránky uživatelsky přívětivější, přehlednější a lépe ovladatelné. Návštěvníci nyní jednoduše najdou potřebné informace, které se jim snažíme přinášet.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

 Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každé úterý v měsíci, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 17 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 519 311 111, 773 901 773
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683