Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SOS MaS, z.s. RADÍ–ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ   NÁKLADŮ SPOJENÝCH S BYDLENÍM

Tisková zpráva ze dne 16.4. 2018

30. duben si každý spojí spíš s večerním rejděním, zapalováním ohňů a těšením se na volno následující den, naplněný romantickou procházkou se svou láskou. Toto datum je však důležité i z jiného, ne tak romantického důvodu. Zpravidla do konce dubna musí totiž každý nájemník, člen bytového družstva, či vlastník bytové jednotky obdržet od poskytovatele vyúčtování služeb spojených s bydlením za uplynulé období. Během dubna se tak zpravidla dozvídáme, jak se nám podařilo či nepodařilo hospodařit s teplem, vodou, ale také např. s elektřinou ve společných prostorách.
Toto vyúčtování mnoha lidem každoročně připraví nemalé překvapení, ale zatímco drtivá většina spotřebitelů ví, že vady zboží mohou reklamovat po dobu dvou let, ne každý ví, že pro reklamaci různých vyúčtování platí odlišné lhůty. Proto si nyní krátce shrneme práva nájemníků, členů bytových družstev i majitelů bytů v bytových domech, která jsou spojená s každoročním vyúčtováním služeb spojených s bydlením (jde o vyúčtování tepla, vody, osvětlení společných prostor, ale také nákladů na provoz výtahů, příjem TV a rozhlasového vysílání, komínů…).

Počátek a délku zúčtovacího období zpravidla určuje poskytovatel služeb, přičemž období může být maximálně v délce 12 měsíců. Nejčastěji se jedná o kalendářní rok, a protože vyúčtování musí přijít nejpozději do 4 měsíců od skončení předchozího období, bývá konečným termínem zpravidla konec dubna.

Než obdržíme konečné vyúčtování, musí být nejprve určen náš podíl na celkových nákladech služeb v rámci bytového domu. Tomuto procesu se říká rozúčtování. Platí, že způsob rozúčtování nákladů na služby poskytovatel písemně ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců, nebo o něm rozhodne družstvo či SVJ. Toto ujednání by v písemné formě měli obdržet všichni příjemci služeb. Ke změně způsobu rozúčtování může dojít vždy až po uplynutí celého zúčtovacího období.

Postup pro rozúčtování nákladů na služby spojené s bydlením mezi jednotlivé příjemce se řídí tzv. Zákonem o službách. Rozúčtování dodávky tepla a teplé užitkové vody pak podrobně upravuje Vyhláška č. 269/2015 Sb.

Když je stanoven náš podíl, porovná se se zálohami, které jsme během roku uhradili, a je vyčíslen rozdíl. Je nám vyúčtován buď nedoplatek, nebo v tom příjemnějším případě nám je poskytovatel povinen vrátit část záloh jako přeplatek. Vyúčtování musí obsahovat skutečnou výši nákladů na jednotlivé služby se všemi potřebnými náležitostmi, včetně výše přijatých záloh tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Málokdo ví, že má právo písemně požádat poskytovatele služeb, aby mu předložil podklady, ze kterých při rozúčtování vycházel. Ten je pak povinen, nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období, doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování. Příjemci služeb mají také právo pořídit si kopie těchto podkladů.

Pokud s obdrženým vyúčtováním nesouhlasíme, máme právo u poskytovatele uplatnit tzv. námitky proti vyúčtování. Pozor případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování je nutné předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování. Pokud jsme žádali o doložení podkladů, pak máme třicet dnů od chvíle, kdy jsme se s nimi mohli seznámit. Odpověď na naše námitky/reklamaci bychom měli dostat nejpozději do 30 dnů.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                              ,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsící, tel. 519 311 111, 773 901 773
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz