Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SOS MaS, z.s. RADÍ – KDE (NE)NAKUPOVAT LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY?

 Tisková zpráva ze dne 14.2. 2019

 Minulý týden nabylo účinnosti prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv napříč všemi státy Evropské unie. Cíl je zřejmý, lepší ochrana zdraví pacientů. Novela zákona o léčivech předpokládá vytvoření a spuštění poměrně nákladného systému na ověřování pravosti léčiv v oficiální distribuční síti, tedy zejména v lékárnách.

V souvislosti s tím samozřejmě vyvstává otázka, zda a kde se spotřebitelé v České republice, aktuálně s padělky léků nebo s prodejem neschválených léčiv, mohou setkat? Je záhodno připomenout, že Státní ústav pro kontrolu léčiv do této doby nezachytil jediný případ, kdy by se tak stalo v rámci oficiální distribuční sítě, tedy v kamenných lékárnách. Koupě léků v lékárnách, co se týče jejich pravosti, tak byla a nadále bude velmi bezpečná.

Nebezpečí na spotřebitele totiž zpravidla číhá jinde, především při nákupu léků a léčivých přípravků na internetu nebo na tržnicích. Na co by si spotřebitelé tedy měli dát pozor při nákupu léčivých přípravků a jak se správně zachovat, v případě, že narazí na nelegální nabídku či padělek?

Co se týče míst, kde lze léky legálně prodávat, je nutné rozlišovat mezi léky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis a mezi léky, které jsou tzv. volně prodejné.

Výdej léků na lékařský předpis je možný pouze v kamenných lékárnách!

Rada Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. pro spotřebitele: Léky, které jsou vázány na lékařský předpis, nikdy nenakupujte na internetu!!! Jejich prodej na internetu je totiž nelegální a užití takto zakoupených léků může být pro pacienty značně nebezpečné.

Druhou velkou skupinu léků tvoří volně prodejné léky. Pro tyto léky nemusíme nutně běžet do kamenné lékárny, ale můžeme si je nechat zaslat na vybranou adresu zásilkovým prodejem prostřednictvím internetové stránky kamenné lékárny.

Nabízet volně prodejné léčivé přípravky na Internetu může pouze schválená „kamenná“ lékárna a nabízet lze pouze léky, které jsou v České republice registrované.

Existuje i skupina léků, které můžeme legálně sehnat i mimo prostory lékáren. Takovéto léky se nazývají „vyhrazená léčiva“. Jde pouze o léky, které je možné používat bez předchozí odborné konzultace především k řešení nějakého akutního nezávažného zdravotního problému. Může jít např. o prostředky k dezinfekci drobných poranění, léky na mírnou bolest či proti nevolnosti při cestování. Tyto léčivé přípravky mohou nabízet mimo lékárny po splnění zákonných podmínek tzv. „prodejci vyhrazených léčiv“. Není tedy nic zvláštního, když na tyto léky narazíte v samoobsluze na malé vesnici, na benzínové pumpě nebo v drogérii.

Rada: Zda má prodejce oprávnění dané léčivo vydávat a prodávat si spotřebitel může ověřit v seznamu lékáren a seznamu prodejců vyhrazených léčiv na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.czv databázi lékáren. Na stejné stránce spotřebitel najde přehlednou databázi léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice.

Mimo výše uvedená místa by spotřebitel léky kupovat v žádném případě neměl. SOS MaS, z.s. důrazně doporučuje vyhnout se nákupu léků z nedůvěryhodných zdrojů.

 Vyvarujte se koupě padělků a nelegálních léčivých přípravků!

Padělkem je výrobek, ke kterému existuje originál, v případě léků, tedy originální registrovaný lék, který je prodáván pod stejným názvem. Padělky jsou vyráběny nelegálními výrobci za neznámých podmínek, není známé jejich složení ani účinek na lidské zdraví.O nelegální přípravek jde tehdy, když jsou přípravky sice legálně vyrobeny i schváleny (registrovány) v některé zemi EU, ale jsou nabízeny neoprávněnou osobou, která k tomu nemá oprávnění, nebo jsou vyrobeny sice oficiálním výrobcem, ale nejsou v době prodeje v žádné zemi schváleny. Spotřebitelé by se takových výrobků měli vyvarovat z toho důvodu, že není zaručena jejich kvalita, účinnost a samozřejmě ani jejich bezpečnost.

Bohužel na internetu se v poslední době objevuje řada pochybných internetových stránek, zpravidla registrovaných v zahraničí, nabízejících v Českém jazyce různá údajná léčiva. Prodejci se nezdráhají zaštiťovat neexistujícími „předními odborníky“, nebo dokonce lhát o účasti státu a ministerstva zdravotnictví na vývoji či distribuci nabízeného zboží.

Pokud se spotřebitel setká s nelegální nabídkou léčivých přípravků na internetu, pak by raději měl takovou skutečnost ohlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a to nejen v zájmu ochrany svého zdraví, ale také v zájmu ochrany zdraví ostatních spotřebitelů. Může k tomu využít jednoduchý formulář na internetu http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu/co-delat-v-pripade-podezreni-na-nelegalni-nabidku

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                              ,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

Zdroj: Redakce SOS MaS, z.s.