Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Podomní prodejci se pohybují dům od domu a ne vždy s čistými úmysly nabízejí různé zboží. Tito prodejci nenabízejí jen hrnce, deky a nože, ale také pojištění, kabelovou televizi, plyn nebo elektřinu… Nejzranitelnější skupinou potenciálních „zákazníků“ jste právě vy senioři, ale většina  občanů  může potvrdit, že se již ve svém životě s podomními prodejci setkala.

Podomní prodej je určitý způsob nabízení a prodeje zboží, který spadá v pod tzv. prodej mimo obchodní prostory. Všeobecně platí, že pokud je smlouva uzavřena při podomním prodeji, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Přestože je podomní prodej ve většině měst a obcí vyhláškou zakázán, musíme konstatovat, že v poslední době evidujeme v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. zvýšený výskyt případů, týkajících se podomního prodeje a nových způsobů jak oklamat spotřebitele.

Takovým trikem používaným při podomním prodeji je nabízení zboží, které prodejce údajně upraví nebo vyrobí zvlášť dle přání zákazníka. Ať už se jedná o matrace, nábytek či oblečení, účelem prodejce je omezit spotřebitele v právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Tito prodejci se tak snaží využít výjimku uvedenou v občanském zákoníku, která vyjmenovává případy, kdy spotřebitel nemůže odstoupit v uvedené lhůtě od smlouvy, byť by byla uzavřena při podomním prodeji nebo na předváděcí akci (Pozn: výjimka platí též při nákupu na dálku např. e-shop, telefon…).

„Jednou ze zákonných výjimek, kdy nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.“

Ale pozor nenechte se oklamat!!! Uvedenou výjimku nelze aplikovat na případy, kdy byla kupní smlouva uzavřena  na věc, která má být teprve vyrobena, uzavřena na základě nabídky učiněné prodávajícím. V takovém případě není naplněna podmínka zákona, aby se jednalo o úpravu zboží podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Jak tomu rozumět?

V poslední době jsou to např. matrace, které podomní prodejci nabízejí spotřebitelům způsobem, který je vede k přesvědčení, že jsou vyrobeny speciálně na míru vyměřenou dle jejich postelí a z materiálů, které nejsou běžně v prodeji.

Tímto chceme spotřebitele upozornit, že se v takovém případě nejedná o úpravu zboží podle přání zákazníka, neboť kupované postele mívají své standardní míry byť různě odlišné a materiály nabízené prodejcem jsou součástí katalogové či jiné nabídky sortimentu.

Jiná situace by nastala v případě, kdy by spotřebitel do výsledné podoby vyráběné věci aktivně vstupoval a sám požadoval provedení konkrétních úprav oproti nabídce prodávajícího. Příkladem můžeme uvést situaci, kdy spotřebitel má doma postel atypických rozměrů či tvarů (např. kulatá, oválná postel), která mu byla vyrobena na zakázku a on si objedná výrobu matrace, která byla vyměřená podle jeho postele. Také v případě materiálu by se muselo jednat o materiál, který prodejce nemá v nabídce a spotřebitel mu ho dodá, popřípadě zaúkoluje k jeho obstarání. Jedině v těchto případech by se jednalo o kupní smlouvu spadající do oblasti výše uvedené zákonné výjimky.

Redakce Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.