Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

V průběhu dne 15. listopadu 2018 policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě přijali tři oznámení o podvodných jednáních na osobách seniorského věku, které mají celorepublikový charakter trestné činnosti nazvané „VNUK“.

Naštěstí však oslovené osoby zachovaly duchapřítomnost a svou obezřetností požadované finanční prostředky pachateli či pachatelům této majetkové trestné činnosti nedaly.

K prvnímu zločinu podvodu ve stádiu pokusu došlo třicet minut po poledni 15. listopadu 2018. V té době neznámá osoba mužského hlasu zavolala na pevnou telefonní linku 90leté ženy bydlící v obci Štěpánkovice, představila se jako její vnuk Zdeněk a pod záminkou, že sedí v bance s advokátem a má finanční problémy, požadovala zapůjčit finanční částku na hotovosti ve výši 400 tisíc korun. Oslovená žena na žádost údajného vnuka finanční prostředky ze svého bankovního účtu nevybrala a k předání peněz tak nedošlo.

V jednu hodinu po poledni téhož dne obdobnou zkušenost zažili i manželé ve věku 70 a 71 let z Dolního Benešova. Těmto rovněž na jejich pevnou telefonní linku volal do místa bydliště neznámý muž, který se představil jako vnuk Patrik a požadoval peníze. Pod smyšlenou záminkou, že mu byly přes bankovní úřad zaslány jeho finanční prostředky na špatný účet, které však nyní nutně potřebuje, požadoval zapůjčit částku 500 tisíc korun. Na základě této legendy manželé opravdu ze svého účtu vybrali finanční prostředky, které však byly v mnohem menší částce a chtěli je žadateli zapůjčit. Nejprve si však u rodinných příslušníků ověřili pravost telefonátu, a když zjistili, že je žádný jejich vnuk o nic nežádal, tak k předání peněz vůbec nedošlo.

Poslední nahlášený případ se stal ve čtrnáct hodin uvedeného dne. To opět neznámý pachatel zavolal mužským hlasem na pevnou telefonní linku do bytu 84leté ženy z Opavy, za použití nepravdivé legendy se představil jako její vnuk Martin a pod záminkou finanční tísně požadoval zapůjčení finančních prostředků ve výši 300 tisíc korun. Jakmile mu oslovená žena do telefonu sdělila, že takovou vysokou finanční hotovostí nikdy nedisponovala a že má nyní k dispozici pouze částku 3 tisíce korun, tak neznámý pachatel hovor zavěsil a již poškozenou nekontaktoval.

V této souvislosti opavští policisté a kriminalisté vyzývají převážně osoby seniorského věku, aby v žádném případě nepůjčovaly finanční prostředky neznámým osobám, rovněž jim nedávaly různé cennosti jako například šperky, předměty ze žlutého a bílého kovu apod. V případě jakéhokoliv podezřelého telefonátu či osobní schůzky je zapotřebí tuto skutečnost ihned telefonicky sdělit na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 případně si pravdivost daného požadavku ověřit u svých nejbližších rodinných příbuzných. Je pak zcela vhodné, aby v případě předávání finančních prostředků či jiných cenností se tohoto vždy účastnily další osoby z řad rodiny a je velmi důležité, aby se nikdy nejednalo s neznámými lidmi, byť by žádali cokoli. Jak je již výše uvedeno, vždy je nejlépe se s podivnou žádostí ihned obrátit na policisty, na nejbližší policejní služebnu či na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Zdroj: www.policie.cz