Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SVĚTOVÝ DEN SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV

Ani v době pandemie období bychom neměli zapomenout na den, který patří všem spotřebitelům, a který připadá každoročně na 15. března. Právě v tento den spotřebitelé na celém světě slaví Světový den spotřebitelských práv, který nám má připomenout, že ochrana našich spotřebitelských práv není samozřejmostí.

Jaká je jeho historie?

Letos uběhne již 59 let od okamžiku, který se považuje za základní krok pro vytvoření současného systému ochrany spotřebitelů, jakožto slabší smluvní strany. Americký prezident J. F. Kennedy vystoupil právě 15. března 1962 na půdě Kongresu a vyhlásil čtyři základní teze na ochranu spotřebitelů. Celosvětová spotřebitelská organizace Consumers International na základě toho v roce 1983 prohlásila 15. březen za Světový den spotřebitelských práv.

Stanovena byla nejprve tyto čtyři základní spotřebitelská práva:

–          Právo na bezpečnost výrobků a služeb

–          Právo na informace

–          Právo na výběr (právo volby)

–          Právo být slyšen (hlavně u reklamací)

Později byla navíc přidána ještě další čtyři práva:

–          právo na uspokojení základních potřeb (jídlo, pití apod.)

–          právo a náhradu

–          právo na spotřebitelskou výchovu

–          právo na zdravé životní prostředí.

Tématem Světového dne spotřebitelských práv v roce 2021 je „boj proti znečišťování plasty“.

Každoročně se v rámci tohoto dne zdůrazňuje jedno téma. Tématem Světového dne spotřebitelských práv 2021 je „boj proti znečišťování plasty“. Cílem je zvýšit povědomí o udržitelné spotřebě a postupech se zaměřením na výrobu a spotřebu plastů, které představují velký problém v znečišťování životního prostředí.

Zdroj: SOS MaS, z.s.