Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SPOTŘEBITELŮM NOVĚ POMŮŽE DIGITÁLNÍ PRŮVODCE MPO

Pomoc spotřebitelům, když si neví rady, potřebné kontakty či životní situace, do kterých se lidé mohou při nákupu zboží a služeb dostat a jak si v nich poradit. To je nový digitální Průvodce pro spotřebitele, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Obsahuje také informace o systémech s přehledem nebezpečných výrobků v České republice (ČR) i celé Evropské unii (EU). 

Průvodce pro spotřebitele je dostupný z jakéhokoliv zařízení připojeného na internet na https://www.mpo.cz/pruvodceprospotrebitele 

„Je to vynikající pomocník pro každého, digitální průvodce spotřebitele pomůže chránit spotřebitelské zájmy a práva široké veřejnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Průvodce je praktický informační systém, který lidem pomůže v případech, kdy nebudou vědět, jak a s kým řešit spotřebitelský problém, kromě návodů poskytne také potřebné kontakty.“

„V průvodci lidé rovněž získají základní informace o systémech, které se zabývají nebezpečnými výrobky v České republice a Evropské unii. Digitální rádce pomůže každému v obvyklých životních situacích, do kterých se veřejnost může při nákupu zboží či služeb dostat,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Průvodce mimo jiné obsahuje rady, jak řešit spory s obchodníky mimosoudní cestou, co dělat, pokud je obchodník z jiné země, na koho se obrátit s podnětem na podezření z protiprávního jednání. Spotřebitelé na https://www.mpo.cz/pruvodceprospotrebitele také zjistí informace, které se týkají bezpečnosti výrobků. Výrobci, dovozci, distributoři či prodejci totiž mají povinnost dodávat na trh, nabízet a prodávat pouze bezpečné výrobky a výrobky, které jsou v souladu s požadavky právních předpisů. Informuje také o systémech jako Safety Gate, ICSMS a OECD GlobalRecalls portal, kde se spotřebitelé dozvědí o nebezpečných výrobcích. Digitální pomocník rovněž obsahuje informace o dozorových orgánech a o tom, co který může kontrolovat.

V neposlední řadě se lidé mohou v průvodci seznámit s konkrétními životními příběhy inspirovanými skutečnými zkušenostmi. Dozví se z nich, s jakými problémy se může spotřebitel setkat a jaký je nejvhodnější postup řešení. Součástí tabulky na konci příběhu jsou odkazy na instituce a právní předpisy, které danou situaci řeší. Životní situace bude MPO pro čtenáře průběžně doplňovat.

Zdroj: MPO