Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 Tisková zpráva ze dne 30.7. 2015

 

Mobilní telefony již dávno neslouží pouze ke komunikaci s rodinou či přáteli. Telefony jsme si zvykli využívat k různým účelům. Posíláme textovky, fotíme, posloucháme hudbu a někdo i „brouzdá“ po internetu. Přes telefon nakupujeme či platíme účty. Mohou však být také prostředkem různých podvodů či nekalých jednání. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. varuje všechny spotřebitele. Pokud Vám volá neznámé číslo, zpozorněte!

 

Tzv. telemarketing je k uzavírání smluv hojně využíván nejen velkými společnostmi, jako jsou telefonní operátoři, banky nebo dodavatelé energií. Na spotřebitelské poradny SOS MaS, z. s. se poměrně často obracejí spotřebitelé, kteří si tímto způsobem objednali různou kosmetiku, výživové doplňky nebo holítka. Lidé, a zejména senioři, se často domnívají, že smlouvu takto po telefonu uzavřít nelze, a že v hovoru dávají pouze jakýsi předběžný souhlas se zasláním nabídky. To však nemusí být pravda. I jediné nerozvážné „ano“ vyřčené do telefonu, může vést k tomu, že nevědomky uzavřete smlouvu nebo dodatek ke své stávající smlouvě. Písemná forma smlouvy ve většině případů není vůbec potřeba. Souhlas vyslovený po telefonu je pro strany závazný a vymahatelný! Nový občanský zákoník přesto spotřebitele do jisté míry chrání tím, že stanoví spotřebiteli právo od smlouvy uzavřené po telefonu tedy tzv. na dálku bez sankce a bez uvedení důvodu odstoupit a to do 14 dnů od uzavření takovéto smlouvy. V případě smlouvy kupní lhůta běží od převzetí zboží či první zásilky.

Nejen různí obchodníci, ale i pachatelé různých podvodů, totiž často kontaktují svou oběť telefonicky. Způsobů, jak svou oběť podvést a připravit o peníze díky telefonu, je celá řada. Senioři jsou v tomto ohledu velmi zranitelní. Volající přitom využívá momentu překvapení, lidské neznalosti, zvědavosti, potřeby pomáhat nebo touhy využít „výhodné nabídky, která se zaručeně nebude opakovat“.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. se dlouhodobě zasazuje za práva seniorů. Realizujeme řadu projektů zaměřených na prevenci kriminality páchané na této zvlášť zranitelné skupině spotřebitelů. V rámci našeho dlouhodobého projektu s názvem Neotvírejte a nejezděte! seznamujeme seniory mj. s tím, jak takové podvodné telefonáty mohou vypadat.

Policie eviduje v posledních měsících desítky případů napříč republikou, kdy podvodníci uspěli s tzv. legendou vnuk/vnučka. Podvodník se představí jako rodinný příbuzný, často vnuk či vnučka, a žádá naléhavě zapůjčit peníze, jelikož se ocitl v krizové situaci. Jelikož senior cítí strach a má potřebu svému příbuznému v nouzi pomoci, udělá v tu chvíli prakticky cokoliv. Má to však háček, příbuzný si nemůže pro peníze přijít osobně, a proto pošle kamaráda. Skutečný příbuzný však o ničem nemá ani tušení. V okamžiku, kdy senior peníze předá tomuto cizímu člověku, byl podveden.

Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme vydali varovný letáček Pozor na to, kdo Vám volá!, určený zejména seniorům, které tímto varujeme před různými nástrahami, které na ně tzv. „na druhé straně drátu“ číhají.

Letáček ke stažení a další informace k problematice kriminality na seniorech, jsou k dispozici jak v poradnách, tak na webových stránkách SOS MaS,z.s.www.neotvirejte.cz

 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.

Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280

ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                               ,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Jihočeského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

 

Sídlo :

Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA

Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280

E-mail: ostrava@sos-msk.cz


Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252

Bohumín : Út: 9 – 12 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel. 605 801 362

Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166

Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.
554 706 276, 723 692 166

Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309

Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601

Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel.723 692 166

Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý  první pátek v měsíci, tel. 773 901 773

Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1

Přerov : St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 773 901 773

Jeseník: St: 13.00 – 17.00 – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 772 623 536

Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773

Otrokovice: St: 13 – 17 hodin po předcházející tel. dohodě, tel.773 901 773

Uherské Hradiště: St.13.00 – 17.00 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773

Valašské Meziříčí: St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 571 674 516
Křtiny: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 516 439 080

Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 921 290

Děčín: Út: 13.00 – 17.00 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683

České Budějovice: Čt: 13.00 – 16.00 hodin každý čtvrtek v měsíci, tel. 607 920 869, 386 360 262

Praha:  po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

 

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

Tisková zpráva ke stažení zde: Tisková zpráva-pozor kdo volá