Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Při sjednávání úvěru ze ženy vymámil 15 500 korun.

Na sjednání úvěru ve výši 50 tisíc korun se v listopadu loňského roku s neznámým mužem telefonicky dohodla osmašedesátiletá žena z Prostějovska. Jednou z podmínek sjednání úvěrové smlouvy bylo, že protože se jedná o úvěr bez ručitele, je nutné na bankovní účet uhradit vratnou kauci ve výši 6 500 korun. Žena na bankovní účet poslala nejprve tuto částku a následně i další požadované poplatky ve výši 9 tisíc korun. K poskytnutí sjednané částky však do dnešního dne nedošlo. Neznámý muž je pro své jednání podezřelý z přečinu podvod, za který mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Rady jak nenaletět podvodníkům:

  • Pokud máte zájem o úvěr, doporučujeme vám při jeho sjednávání maximální obezřetnost.
  • Zprostředkovatel úvěru musí potenciálnímu dlužníkovi s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout veškeré informace o nabízeném úvěru a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
  • Všechny podané informace vám musí zprostředkovatel úvěru náležitě vysvětlit.
  • Nikdy neuzavírejte žádné smlouvy v časové ani jiné tísni.
  • Využívejte pouze služeb oprávněných institucí. Ověření oprávnění k poskytování finančních služeb lze například na internetových stránkách ČNB na https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz)
  • Rozhodně nikam neposílejte peníze jen na základě telefonické dohody.
  • Pokud si nejste jisti, poraďte se s někým blízkým.
  • Více informací a rad k problematice úvěrů můžete najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/spotrebitelske-uvery/.

por. Bc. František Kořínek

Zdroj:www.policie.cz