Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Dne 13. dubna 2016 od 16.00 hodin se na školícím sále Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje uskutečnila preventivní přednáška pro seniory na téma bezpečného chování v prostředí internetu a sociálních sítí.

Akce se zúčastnila necelá desítka seniorů, kteří dostali pracovní sešit, ve kterém mimo jiné nalezli skutečné případy podvodných jednání na internetu či na sociálních sítích. Vyslechli si také základní informace jak si zabezpečit své zařízení, a to jak počítač, tak i tablet či mobilní telefon. V pracovních sešitech viděli ukázku počítačových virů a dozvěděli se co dělat proto, aby se nestali terčem virové invaze.

V další části besedy nejvíce seniory zajímalo, jak si bezpečně nastavit svůj účet, jaké používat hesla, které informace zveřejňovat, a které ne. Dozvěděli se několik skutečných případů, kdy došlo ke zneužití přihlašovacích údajů a poté ke zneužití emailového účtu či účtu na sociální síti.

Přednáška se také nesla v duchu technických nastavení např. mobilních telefonů. Posluchače zajímalo, jak si telefonní zařízení mohou vybavit aplikacemi, jak si jej mohou synchronizovat a jak si zálohovat svá nastavení a data pro případ ztráty, odcizení či poškození telefonu.

V neposlední řadě jim policisté skupiny tisku a prevence Ostrava osvětlili, jak se chovat v prostředí sociálních sítí, s kým komunikovat a co dělat v případě zneužití údajů či účtů.

Na závěr besedy senioři velice aktivně diskutovali s policisty o nebezpečích v souvislosti s používáním bankovních služeb přes internet. Dozvěděli se, jak bezpečně přistupovat k internetovým bankovnickým službám, jak se nenechat podvést phishingovými metodami, které někteří pachatelé využívají v „honbě za ziskem“.

I přes počáteční skepsi některých seniorů si na konci přednášky tuto všichni velice pochvalovali. Zúčastnění obdrželi drobné propagačně preventivní předměty, ze kterých měli opravdu upřímnou radost. Policisté se pro plodnou diskuzi a zvídavé dotazy posluchačům věnovali i po vyčerpání časového fondu besedy.

Jedinou vadou na této úspěšné besedě se nakonec stala informace, že senioři se o besedě dozvěděli jen náhodou a stěžovali si, že toto velice ožehavé téma by mělo oslovit každého seniora. Policie České republiky neustále apeluje na média a další informační kanály, aby informovali svými prostředky tuto velice citlivou cílovou skupinu, jakou senioři zcela určitě jsou. Uvidíme, zda se tento stav v budoucnu zlepší. Policisté ale hledají další možnosti, jak citlivě oslovit seniory a dopřát jim preventivně informační osvětu, neboť je jisté, že i senioři se stále častěji ocitají v kyberporstoru.

por. Ing. Tomáš Vlačiha
komisař   |   tel.č.: 974 725 238

Zároveň Vás tímto srdečně zveme na další besedu k bezpečnému chování na internetu a sociálních sítích, která se uskuteční dne 21. dubna 2016 od 16.00 hodin opět ve školícím sále Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na ulici 30. dubna 24 v Ostravě.

Bližší informace k chystanému záměru podají policisté skupiny tisku a prevence Ostrava por. Ing. Tomáš Vlačiha, tel. č. 974 725 238, mobil 727 942 694, por. Mgr. Kateřina Špoková, tel. č. 974 725 239, mobil 727 942 695 či na emailu krpt.pis.ov@pcr.cz.

Akce je součástí projektu Poldík Webík 2.0 aneb lapeni sítí, který lidem ukazuje možná rizika, krizové situace a krizovou komunikaci, se kterými se můžou setkat právě při používání internetu a sociálních sítí. Je na místě sdělit, že „internet je velice dobrý sluha, ale špatný pán“.

Jste srdečně zváni.

Vzhledem ke skutečnosti, že kapacita sálu je omezena, prosíme o potvrzení účasti na výše uvedených kontaktech.

Těší se na Vás.

Zdroj:www.policie.cz