Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY!

Starší žena díky důvěřivosti přišla o úspory. 

Policisté upozorňují na nekalé praktiky podvodníků, kteří využívají důvěřivosti starších osob.

V uplynulém období přijali kriminalisté oznámení o podvodném jednání ze strany  neznámého pachatele či pachatelů,  kdy obětí byl starší člověk. Neznámý pachatel se lstí dostane do bytu seniora a pod záminkou snadno zjistí, kde má poškozený uloženy peníze. Pachateli poté stačí chvilka seniorovy nepozornosti a úspory odcizí. V jednom z případů přišla starší žena díky důvěřivosti o částku pohybující se kolem 200 tisíc korun. Policisté také evidují telefonické kontaktování seniora, po kterém jsou neznámou osobou požadovány osobní údaje s jejich následným zneužitím.

Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. Mnohdy využívají i zhoršené pohyblivosti svých obětí. Policisté proto opět varují zejména starší osoby a připomínají:

 • Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nepouštějte do svého bytu.
 • Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
 • Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
 • Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výhodných koupí nebo zhodnocení peněz odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
 • Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Přeplatky za služby nepředávají zaměstnanci společností.
 • Nepůjčujte cizím osobám peníze, přestože tvrdí, že je vrátí.
 • Snažte se s cizí osobou nezůstat o samotě (např. zazvoňte na souseda).
 • Neumožněte cizímu člověku, aby si prohlédl prostor bytu, a zdržte se jednání, které by mohlo ukázat, kde jsou uloženy peníze.
 • Prostřednictvím telefonického hovoru nesdělujte žádné osobní údaje a to ani o rodinných příslušnících.
 • V případě telefonátu od příbuzného, který požaduje peníze, si zpětným telefonátem ověřte, zda se jedná o skutečného příbuzného.
 • V případě, že dojde ke spáchání skutku, ihned kontaktujte policisty.
 • Po osobách – pachatelích, kteří se dopustili protiprávního jednání, neuklízejte, např. nemyjte nádobí a podobně.
 • Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
 • Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.

Zdroj: policie.cz