Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SENIOŘI, NENECHTE SE NALÁKAT PODVODNÍKY, BRAŇTE SE PODVODŮM!

Obezřetnost, obezřetnost a zase jenom obezřetnost. O tom, že senioři nepřestávají být snadným terčem podvodníků a zlodějů, není pochyb. Pod smyšlenými legendami pak doplácejí na přílišnou důvěřivost. Plzeňští kriminalisté prověřují další případy, které se staly v průběhu měsíce prosince 2019.

Plzeňští kriminalisté se zabývají případy, kde dochází k majetkové trestné činosti na seniorech. Pod smyšlenými legendami pak senioři doplácejí na jejich přílišnou důvěřivost. V souvislosti s touto kriminalitou jsme v roce 2018 přijali 7 oznámení, kdy poškození byli pod různými legendami a záminkami pachateli „obráni“ o své mnohdy celoživotní úspory. Počet přijatých oznámení v roce 2019 byl totožný s rokem 2018.

U dveří bytu seniorky z Kollárovy ulice v Plzni zazvonil dne 16. prosince 2019 v době okolo jedné hodiny odpoledne nějaký muž. Seniorce řekl, že je zaměstnancem vodohospodářské společnosti a jde jí zkontrolovat stav vody a topení. Důvěřivá žena jej vpustila dovnitř. Po údajné kontrole pak pachatel, pod záminkou smyšlené nabídky levnějšího odběru, požadoval po ženě rozměnění 2 000 korunové bankovky za měnší. V nestřeženém okamžiku pak ženě přímo „vyfoukl“ 80 tisíc korun, které měla doma skrytě uložené. Podobný osud čekal i na další oběť v Němejcově ulici v Plzni, a to dne 31. prosince 2019 okolo desáté hodiny dopoledne. Pachatel si pod záminkou kontroly topení v bytě zjistil, kde má seniorka uloženou finanční hotovost. V tomto případě měl pachatel pod záminkou vrácení přeplatku za teplo opět požadovat rozměnění větší bankovky za menší a v nestřeženém okamžiku ženu obral o uložených 250 000 korun a z bytu nepozorovaně utekl. Ve třetím případě si dne 1. ledna 2020 pachatel „vybral“ seniora v bytovém domě v Baarově ulici v Plzni. Zde pachatel muži nabízel nejen službu, ale chtěl rozměnit větší bankovku za menší. V tomto případě se mu to nepovedlo, poněvadž senior neměl dostatečnou finanční hotovost na rozměmění požadované hotovosti. Následně byt pachatel opustil s nepořízenou.

Ve většině prověřovaných případů se pachatel chtěl nejprve dostat pod záminkou kontroly energií či nabídky služeb do bytu, ve kterém pak lstivě zjišťoval, kde má poškozený senior uloženou finanční hotovost, na kterou pod různými záminkami nepozorovaně zacílil a z bytu následně odchází či utíká i s odcizenou hotovostí.
Několik způsobů podvodného jednání, na které si je třeba dát pozor:

Jedná se o kontroly energií s následným doručením údajného přeplatku za elektřinu nebo plyn (pachatelé ve většině případů pažadují rozměnění větších bankovek), dále vyplacení nějaké výhry, sociálního příspěvku nebo odškodnění za válečné nasazení, prodej různého druhu zboží, přislíbení provedení různých prací – např. výměna oken, vymalování, oprava střechy apod.
Chtěli bychom apelovat zejména na seniory a jejich rodinné příslušníky a upozornit je na tuto kriminalitu, ale také zdůraznit, že této majetkové trestné činnosti je většinou možné úspěšně zabránit.

Několik rad na závěr:
1. Nebýt příliš důvěřivý, dostupnými prostředky si informace sdělené cizími osobami ihned ověřovat.
2. Požadovat průkaz od osoby, která provádí kontrolu ve vašem bytě, zda se jedná o pracovníka energetické či vodohospodářské společnosti.
3. Dodržovat základní pravidlo – nikoho cizího do bytu v žádném případě nevpouštět, zabránit vstupu do bytu.

Zdroj: policie.cz