Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Podle údajů společnosti M.B.A. Finance se s věkem mění poměr počtu dlužníků mezi bankovními a nebankovními poskytovateli půjček. Zatímco téměř tři čtvrtiny mladých lidí do 25 let dluží bankám, u seniorů je to přesně naopak a přes 76 % z nich má problémy se splácením u nebankovních institucí.

Ze statistiky M.B.A. Finance je zřejmé, že se s přibývajícím věkem roste počet dlužníků nesplácejících své závazky u nebankovních poskytovatelů půjček. Do třiceti let je poměr neplatičů u bank a „nebank“ zhruba půl na půl. Ale od 40 do 60 let převažují dlužníci nebankovních finančních institucí nad bankami v poměru 7 : 3. A u osob starších nad 60 let jsou to více jak tři čtvrtiny.

„To, že starší dlužníci nesplácejí úvěry častěji u nebankovních poskytovatelů financí je pravděpodobně způsobeno faktem, že získat u nich půjčku je pro snazší. Pokud se ve vyšším věku dostanou do životních potíží, nezvládají splácet své závazky, kterých mají zpravidla víc než mladí lidé, kteří se například teprve začínají osamostatňovat, či zakládají rodinu,“ míní Jakub Zetek, manažer klientského servisu M.B.A. Finance.

Vysvětlením vysokého počtu seniorů dlužících u nebank může být vysoký věk, relativně nízké příjmy a omezené možnosti ručení. Pro mnohé banky tak nejsou perspektivními klienty.

 

Podíl dluhů u bankovních a nebankovních společností podle věkových kategorií v roce 2014
Skupina Banky Nebanky
Studenti (18 – 25 let)

73,6%

26,4%

Mladí (20 – 30 let)

40,8%

59,2%

Střední věk (40 – 50 let)

29,8%

70,2%

Předdůchodový věk (50 – 60 let)

30,7%

69,3%

Senioři (nad 60 let)

23,8%

76,2%

 Zdroj: M.B.A. Finance, únor 2015 a www.bankovnipoplatky.com

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. v rámci preventivních akcí pro seniory pravidelně seznamuje seniory s riziky „snadných“ půjček od nebankovních institucí. Problematiku rostoucího zadlužení seniorů vnímáme jako velmi palčivý problém, a z tohoto důvodu se stane v letošním roce téma zadlužení jedním z hlavních témat, kterým se na těchto stránkách budeme věnovat.