Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Opavsko – preventivní projekt moravskoslezské policie pro seniory

Včera 14. listopadu 2016 jsme s novou knižní publikací, která nese název Černá kronika aneb ze soudních síní, navštívili seniory ze Slezského svazu zdravotně postižených v Hradci nad Moravicí.

Literární novinka, kterou vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, seniory mile překvapila. Po představení knihy, nad kterou převzala záštitu manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová, si vyslechli první příběh o špatné zkušenosti s podepisováním smluv bez řádného přečtení a zvážení všech podmínek. Posluchače čtený příběh vybudil k horlivé diskuzi. Navázali jsme i na jiná témata týkající se nejčastěji páchané trestné činnosti na seniorech. Probrali rizika i nástrahy s upozorněním na vhodnou reakci v těchto situacích.

Publikace obsahuje celkem dvanáct příběhů zachycujících nejčastěji páchanou trestnou činnost na seniorech. Každý z nich je ukončen poučením, jak se v krizových situacích zachovat a na co si dávat pozor. Pro seniory trpící zrakovým hendikepem vznikla také audiokniha. Posluchači byl rovněž velmi kladně hodnocen doprovodný materiál v podobě tiskovin, který si každý z nich mohl odnést domů.

Další informace o projektu čtenáři naleznou na internetových stránkách moravskoslezské policie http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.

nprap. Bc. Pavla Welnová

Zdroj:www.policie.cz