Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Pololetní statistiky oproti loňsku v některých případech opět stouply. 

V prvním pololetí bylo v České republice obětí trestné činnosti 2 433 osob starších šedesáti let, oproti loňskému období tento počet klesl skoro o 130 případů, nicméně čísla u některých trestných činů naopak stoupla. Děti do osmnácti let se staly obětmi trestných činů ve 1 499 případech, je to tedy o téměř 180 případů více než v loňském roce.

Za první pololetí letošního roku jsme řešili u seniorů dvě desítky vražd, téměř 190 případů úmyslného ublížení na zdraví, 140 nebezpečného vyhrožování a týrání osoby žijící ve společném obydlí a týrání svěřené osoby v téměř padesáti případech.

U dětí jsme šetřili 6 vražd, 40 případů nebezpečného vyhrožování, skoro čtyři stovky pohlavního zneužívání a téměř čtyři stovky ohrožování výchovy mládeže.

Ochrana seniorů a dětí je jednou z priorit Policie ČR a přímo této problematice se věnuje více než tři stovky kriminalistů na území celého státu. U obou kategorií se jedná o zvlášť zranitelné oběti.

U seniorů navíc práci ztěžuje vysoká profesionalita na straně pachatelů. Nejde jen o jejich vzbuzování důvěry a vylákání finanční hotovosti, ale také o schopnost se maskovat a používat různé pomůcky, které znesnadňují jejich identifikaci. Další překážkou je skutečnost, že u poškozených dochází vlivem věku k úbytku kognitivních funkcí a ti pak často nejsou schopni poskytnout konkrétní popis pachatelů a situací.

U dětí je výslech stěžejním úkolem. Většinou se jedná o děti ve věku do 10 let. Výslechy těchto dětí jsou pro všechny zúčastněné osoby velmi náročné, jak po organizační, tak i stránce psychické. Policie ČR pro tyto účely už několik let buduje síť speciálních výslechových místností, které jsou vybaveny speciální záznamovou technikou a výslech tak probíhá v neformálnějším a příjemném prostředí, jako jedinečný neopakovatelný úkon, který předchází následné další traumatizaci. Aktuálně je v celé republice více než padesát těchto místnosti a stále se budují další.

Z hlediska prevence kriminality se na tyto věkové skupiny zaměřují policejní preventisté ve všech lokalitách České republiky. Je velmi obtížné tuto problematiku řešit, neboť obvykle probíhá ve velké anonymitě a za zavřenými dveřmi.

Kromě práv, která připisuje zákon všem obětem trestných činů, mají zvlášť zranitelné oběti určitá speciální práva: právo na bezplatnou odbornou pomoc, právo na zabránění kontaktu s pachatelem, právo na ochranu při výslechu nebo podání vysvětlení, právo na zastupování zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu. 

kpt. Bc. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí
Policejní prezidium ČR

Zdroj: www.policie.cz