Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Od | Pro 1, 2015 | Akce 2015 |

SEMINÁŘ V ŠUMPERKU VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM KRAJEM A  KLUBEM DŮCHODCŮ V ŠUMPERKU

Olomoucký kraj spolufinancuje semináře pořádané Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v Olomouckém kraji pod názvem „Spotřebitelské praktikum“.

V rámci tohoto projektu uspořádal SOS MaS, z.s. ve spolupráci s Klubem důchodců seminář v Šumperku.

Kdy: 30.11.2015 od 13.30 hodin

Kde: Klub důchodců, Temenická 5, Šumperk

Program semináře:

přehled o právech a povinnostech souvisejících se spotřebitelským právem

možnosti řešení následků případného porušení práv spotřebitelů

formy nátlaku a manipulace na seniorech (např. předváděcí akce, podomní prodej)

jak nepříznivým následkům prostřednictvím osvědčených metod předcházet